Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Αβδήρων - Ξάνθης (ΑΠΑΞ) ___ Archaeological Project of Abdera and Xanthi (APAX)

* Πενταετές (2015-2019) διεθνές διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο
«Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Αβδήρων-Ξάνθης» (ΑΠΑΞ).

* Διεύθυνση Προγράμματος: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης και η Προϊσταμένη δρ. Κ. Καλλιντζή.

* Άλλοι συνεργάτες: Δρ. M. Γεωργιάδης (University of Nottingham), επικ. καθηγ. Ι. Ξυδόπουλος (ΑΠΘ) και πολλοί ειδικοί επιστήμονες (αρχαιολόγοι, αρχαιομέτρες, γεωφυσικοί επιστήμονες).

* Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την εντατική επιφανειακή έρευνα μεγάλου τμήματος της πόλης των Αβδήρων, ενός τμήματος της ‘χώρας’ της (περιοχή νεκροταφείων) και μίας ακόμη ορεινής περιοχής στην ενδοχώρα. Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης αυτής της πολύ σημαντικής πόλης/αποικίας της αιγαιακής Θράκης, καθώς και των σχέσεών της με την ενδοχώρα (σχέσεις ελλήνων αποίκων με τους ντόπιους Θράκες).

* Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας έχω αναλάβει εκτός από τη μελέτη και δημοσίευση της αρχαϊκής και κλασικής κεραμικής, τη συνολική οργάνωση των εργασιών στο Μουσείο (καταγραφές, φωτογράφηση κτλ.) και την κατάθεση της συμβολής μου στα γενικά συμπερασματικά κείμενα του τόμου που θα εκδώσουμε μετά το πέρας της έρευνας και της μελέτης.

* Εργασίες στο πεδίο και στο Μουσείο: Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015 και 2016. Εκπαιδεύονται προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του ΕΚΠΑ.

 

Details

Timespan: 

January, 2015 to December, 2019

Status: 

Completed

Funded by: 

Greek Ministry of Culture, INSTAP.