αναλυτικές οδηγίες με τον τρόπο ψηφιακής υπογραφής

Citation:

αναλυτικές οδηγίες με τον τρόπο ψηφιακής υπογραφής. 2017.

Abstract:

Στην περίπτωση που ο χρήστης διαθέτει adobe acrobat ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες με τον τρόπο ψηφιακής υπογραφής (digital sign) ενός pdf εγγράφου και συγκεκριμένα του εξαγόμενου pdf με την απογραφή του ΤΠΕ εξοπλισμού του σχολείου.