Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Γρηγόρης Μπογδάνης είναι Καθηγητής Προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Diploma και M.Sc. στην Αθλητική Επιστήμη) καθώς και διδακτορικού τίτλου (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο του Loughborough της Μ. Βρετανίας, με ειδίκευση στην Εργοφυσιολογία, με υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Βρετανικού Συμβουλίου.