Εικαστικές μορφές του ήχου στη σύγχρονη τέχνη

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Εικαστικές Τέχνες” (ΑΣΚΤ)
(2008-2010)

Offered: 

2010