Προπτυχιακά Μαθήματα - Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μουσική και Φυσική Ακουστική
Παραγωγή Ραδιοφωνικής εκπομπής
Τεχνολογίες Τραγουδιστικής φωνής
Εισαγωγή στη Μουσική τεχνολογία
Εισαγωγή στη Μουσική Πληροφορική
Τεχνολογία και Μουσική Δημιουργία
Ανάλυση και σύνθεση ήχων
Εισαγωγή στην ηλεκτρονική ενορχήστρωση
Τεχνικές και μορφές της ηλεκτροακουστικής μουσικής
(θητεία 16 έτη)