Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση της ΕΠΑΘΛΑ με τα Πανεπιστήμια

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι Καθηγητές των σχετικών τμημάτων/ΣΕΦΑΑ  Ειρήνη Καμπερίδου, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Αντώνης Τραυλός, Βασίλειος Μπαρκούκης και Ευάγγελος Αλμπανίδης (Πηγή: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού: https://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3539-2022-03-21-15-53-31 )


Presentation Files: