Η Απομυθοποίηση του Χαρεμιού: Η Πολυεθνική Δουλεία του Οθωμανικού Χαρεμιού και το Γυναικείο Παρακράτος

YouTube: https://m.youtube.com/watch?v=mSd-jE00mLg
Βλ. εισήγηση/παρουσίαση της Ειρήνης Καμπερίδου στο συνέδριο, με διαφάνειες, στο YOUTUBE , προς το τέλος.
YouTube 2η Συνεδρία: "Η θέση της Ελληνίδας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας" 

Cite as:

Καμπερίδου, Ειρήνη (2021). Η Απομυθοποίηση του Χαρεμιού: Η Πολυεθνική Δουλεία του Οθωμανικού Χαρεμιού και το Γυναικείο Παρακράτος. Εισήγηση στο Συνέδριο: «Ο ρόλος της Ελληνίδας στην Επανάσταση του 1821», 2η Συνεδρία: “Η θέση της Ελληνίδας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας”,  25/9/2021. Διοργάνωση: Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) http://www.see1924.gr/ . Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του συνεδρίου. Pergamos: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ  "Πέργαμο": Digital Library of the University of Athens (UoA) “Pergamos” https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2961377

Presentation Date: 

Saturday, September 25, 2021

Presentation Files: