ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. E-BOOK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

©       Καμπερίδου, Ε. (2021). Παρενόχληση, φύλο και αθλητισμόςΗ σημαντικότητα της πρόληψηςE-book επιστημονική σειρά σεμιναρίων, προτάσεις και συμπεράσματα. Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας, Τομέας Θεωρητικών Επιστημών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμούς του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πέργαμος: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2949237UoA Scholarhttp://www.tinyurl.com/ygoz2ojl  DOI: 10.13140/RG.2.2.27431.27046

©     Βλ. επίσης Flipbook:  c470625207

©     theFile (uoa.gr)

Presentation Date: 

Friday, September 17, 2021

Location: 

Athens

Presentation Files: