Διδακτική Εμπειρία

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): 2000 – 2005Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μεταπτυχιακή Ειδίκευση καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ):


2002-2009: Λέκτορας: (ΦΕΚ διορισμού: 24.7.2002, Γνωστικό αντικείμενο: «Γερμανική Γλώσσα: Εφαρμογές»). Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό (2002 – 2008) και μεταπτυχιακό επίπεδο (2007 – 2009), στους τομείς «Γερμανική Γλώσσα», «Γλωσσολογία» και «Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας».
2009-2012: Επίκουρη καθηγήτρια (ΦΕΚ διορισμού: 41/21.1.2009, Γνωστικό αντικείμενο: «Γερμανική Γλώσσα: Εφαρμογές»). Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους ανωτέρω αναφερθέντες τομείς. 
       
Από το 2012: Μόνιμη Επίκουρη καθηγήτρια (ΦΕΚ μονιμοποίησης: 910/31.8.2012, Γνωστικό αντικείμενο: «Γερμανική Γλώσσα: Εφαρμογές»). Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς Γλωσσολογία και Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας.