Αρχαιολογική έρευνα στις θέσεις Tell Nader και Tell Baqrta στην Κουρδική περιφέρεια του βορείου Ιράκ [=Archaeological Research in Tell Nader and in Tell Baqrta in the Kurdistan Region of I

Citation:

Kopanias, K. Forthcoming. Αρχαιολογική έρευνα στις θέσεις Tell Nader και Tell Baqrta στην Κουρδική περιφέρεια του βορείου Ιράκ [=Archaeological Research in Tell Nader and in Tell Baqrta in the Kurdistan Region of I. In Πρακτικά Συνεδρίου «{EX} {ORIENTE} {LUX}. 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για την Ερευνα και Διδασκαλία των Πολιτισμών της Αιγύπτου, Εγγύς Ανατολής και Κύπρο, P Kousoulis. Athens: Papazisis. Copy at http://www.tinyurl.com/hvxzubo