Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου

Ειδίκευση στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.:
"Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού"

Διδασκαλία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων Κατεύθυνσης Καινής Διαθήκης:
II. Ειδικά θέματα Εισαγωγής και Ερμηνείας της Κ.Δ(με υποχρεωτική εξαμηνιαία εργασία)  
II.  Ειδικά θέματα Θεολογίας Κ.Δ (με υποχρεωτική εργασία)
III. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και η Ελλάδα

Περιγραφή Τμήματος
I. Θεματικές ενότητες / Πρόγραμμα μαθημάτων
II.Περιεχόμενο / Περιγραφή μαθημάτων
III.Κανονισμός Π.Μ.Σ.

eClass
I.Ανακοινώσεις
I
I.Σύνδεσμοι-Πολυμέσα