Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου

Ειδίκευση στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.:
"Πηγές, Λατρεία και Διαπολιτισμικός Βίος του Χριστιανισμού"


Διδασκαλία των Υποχρεωτικών Μαθημάτων Κατεύθυνσης Καινής Διαθήκης:
II. Ειδικά θέματα Εισαγωγής και Ερμηνείας της Κ.Δ(με υποχρεωτική εξαμηνιαία εργασία)  
II.  Ειδικά θέματα Θεολογίας Κ.Δ.    (με υποχρεωτική εργασία)
III. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και η Ελλάδα

 Ε-Class: Ανακοινώσεις
                Σύνδεσμοι-Πολυμέσα