Η μυράλειψη του Κυρίου, ο Ιούδας και ο ΣταυρόςΟ κ. Σωτήριος Δεσπότης, Πρόεδρο του Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Θεολογικής Σχολής Αθηνών, μιλάει στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην Πεμπτουσία για το περιστατικό της μυράλειψης του Κυρίου, για τον Ιούδα και τα γεγονότα της Σταύρωσης.


Watch online

Presentation Date: 

Friday, April 26, 2019

Location: 

Πεμπτουσία