«Οι χοροι τών αγίων»

Citation:

Κουμαριανός Θεόδωρος Ι. «Οι χοροι τών αγίων». In: ΙΣΤ΄ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Mητροπόλεων, Λαμια, Σεπτέμβριος 2016. «Το Αγιολόγιον τής Εκκλησίας». Αποστολικὴ Διακονία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, Αθήναι; 2017. pp. 83-116.

Notes:

Πρώτη δημοσίευση: Εκκλησία 94(2017)337-349.