Ο Αντώνιος Μπαλντούκας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1989, και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο τμήμα, το 1996. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής, συντονιστής, ιδρυματικός και επιστημονικός υπεύθυνος σε αρκετά Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια έργων ECSC, BREU, ΓΓΕΤ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, ΕΠΕΑΕΚ, ΙΠΕ Κύπρου. Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ Πειραιά, του ΤΕΙ Χαλκίδας, των Στρατιωτικών Σχολών Ευελπίδων και Ικάρων, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Frederick στην Κύπρο. Έχει εξειδικευθεί σε θέματα παιδαγωγικής για τη διδασκαλία τεχνικών μαθημάτων και έχει υπηρετήσει ως Αναπληρωτής Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία μαθημάτων μηχανολογικής κατεύθυνσης. Έχει υπηρετήσει ως Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Χαλκίδας με αρμοδιότητες σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, έχει συγγράψει το πρόγραμμα σπουδών για την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών και τον Οδηγό Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων του ΤΕΙ Χαλκίδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις εξής θεματικές περιοχές: σχεδιασμός πειραματικών διατάξεων από ανακυκλώσιμα υλικά, εκπαιδευτική τεχνολογία για τη δημιουργία σχεδίων μαθημάτων, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, πλαστικές παραμορφώσεις και κατεργασίες αποβολής υλικού, συγκολλήσεις και μη καταστροφικοί έλεγχοι, αριθμητικές μέθοδοι προσομοίωσης μηχανικών καταπονήσεων, σχεδιασμός γεωμετρίας και τεχνικές προσομοίωσης κατεργασίας σε υπολογιστή CAD-CAM-CAE, μεταλλικές κατασκευές, διαχείριση έργων και λειτουργική ανάλυση μηχανημάτων τεχνικών έργων, σύνθετα υλικά, μεταλλογραφία θραύσεων, μηχανουργικές κατεργασίες και τεχνικές μέτρησης δυνάμεων κοπής. Το επιστημονικό του έργο (άνω των 110 εργασιών) έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, σε βιβλία και ευρεσιτεχνίες και έχει αναγνωριστεί με περισσότερες από 100 ετεροαναφορές.