Η Αικατερίνη Γκαρή του Δημητρίου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία». Διδάσκει στο Τμήμα Ψυχολογίας και σε άλλα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής προπτυχιακά μαθήματα Κοινωνικής Ψυχολογίας («Κοινωνική Ψυχολογία Ι»,  «Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ», «Κοινωνική Αλληλεπίδραση και Διαπροσωπικές Σχέσεις: Συστημική Προσέγγιση», «Στάσεις και Αξίες», κλπ). Παράλληλα, διδάσκει μεταπτυχιακά μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Προαγωγή και Αγωγή Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ανάπτυξης της Δημιουργικότητας από το Δεκέμβριο 2017, εκπρόσωπος για την Ελλάδα της European Council for High Ability (ECHA) και επιστημονική υπεύθυνη (Program Director) για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Μελέτη των Αξιών European Value Study (EVS). Είναι Πρόεδρος της μη-κερδοσκοπικής εταιρείας-σωματείου Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών/Χαρισματικών/Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων (2005-2011 και 2013 μέχρι σήμερα). 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των προσωπικών και κοινωνικών αξιών, στην κοινωνικοψυχολογική μελέτη της οικογένειας και  της εκπαίδευσης ως συστημάτων,  και ειδικότερα, στη μελέτη των στάσεων και των αξιών στην εκπαιδευτική κοινότητα, των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών των ατόμων με υψηλές ικανότητες στο σχολικό περιβάλλον, της επισήμανσής τους στο σχολικό πλαίσιο και του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθώς και στη μελέτη των αξιών, των κοινωνικών αξιωμάτων και των στερεοτυπικών αντιλήψεων στη μικρή και ευρύτερη κοινότητα. Έχει συμμετάσχει ως μέλος στη Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή του 8th Conference of the European Council for High Ability (ECHA), Rhodes, Greece, 9-13 October, 2002 και, ως συν-πρόεδρος, διοργάνωσε το  18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Ιsle of Spetses, 11-15 July 2006. Κάποιες πρόσφατες δημοσιεύσεις:

Gari, A. (2016). The dynamics of gifted students’ psychoeducational provisions in Greece. ECHA NEWS, 30(1), 11-12. 

Gari, Α. & Mylonas, Κ. (2009). Quod Errat Demonstrandum: From Herodotus’ ethnographic journeys to cross-cultural research (pp. 231-243). Athens: Pedio.

Gari, A., Panagiotopoulou, P. & Mylonas, K. (2009). "Social axioms in Greece: Etic and emic dimensions and their relations with locus of control". In K. Leung, & M. H. Bond (Eds.), Beliefs around the World: Advancing Research on Social Axioms (pp. 197-216). New York: Springer. 

Gari, A., Dalla, M., & Antoniou, S. (2015). Emotional and behavioral reactions to perceived injustice. Stereotypes and acculturation. In S. Antoniou, Current Perspectives in Occupational Health Psychology (pp. 223-243). Athens: Broken Hill Publishers Ltd.

Gari, A. & N. Gritzalis (2010). Adolescents’ high music abilities and general self-concept: the case of a Greek sample. Proceedings of the 12th International Conference of the European Council for High Ability, July 7-9, Paris, France (echa2010.eu/fullpapers.html).

Gari, A., Papakonstantinou, A., Mandaliou, I., Nikolopoulou, V. & Kokkinos, T. (2018). Gifted children’s drawing and significant others’ needs.  In Gabrijelčič, M. K., & Željeznov, M. S. Teaching Gifted and Talented Children in a New Educational Era (pp. 53-73). Koper, Slovenia: University of Primorska Press.

Gari, A., Mylonas, K., & Portešová, S. (2015). An analysis of attitudes towards the gifted students with learning difficulties using two samples of Greek and Czech primary school teachers. Gifted Education International, 31(3), 271-286 (doi:10.1177/0261429413511887).

Mylonas, K., Gari, A., Panagiopoulou, P., Georgiadi, E., Valchev, V., Papazoglou, S., & Brkich, M. (2011). On bias in terms of culture: work values country clustering for 33 European countries and person-job fit factor equivalence testing for four clustered European countries. In F. Deutsch, M. Boehnke, U. Kühnen,  & K. Boehnke (Eds.), Rendering Borders Obsolete: Cross-Cultural and Cultural Psychology as an Interdisciplinary, Multi-Method Endeavor (pp. 142-157). International Association for Cross Cultural Psychology (ebook ISBN 978-0-9845627-2-5).  

Mylonas, K.,Veligekas, P., Gari, A., & Kontaxopoulou, D. (2012). Development and psychometric properties of the Scale for Self-Consciousness Assessment. Psychological Reports 111(1), 233-252.

Polyzopoulou, K., Kokaridas, D. Patsiaouras, A. & Gari, A. (2014). Teachers’ attitudes toward education of gifted children in Greek educational settings Journal of Physical Education and Sport, 14(2), Art 33, 211 - 221.