«Θεσμοί, Κοινωνία, Εσωτερική και Εξωτερική πολιτική» (ΕΙΕ/ΙΙΕ) [Institutions, Society, Internal Affairs and Foreign Policy (National Hellenic Research Foundation)]

Details

Timespan: 

September, 2016 to October, 2016

Status: 

Completed

Funding Type: 

European

Role: 

Member