«Καταγραφή και Μελέτης της Ειδησεογραφικής κάλυψης των Ολυμπιακών αγώνων στο Διεθνή Τύπο» (ΕΚΠΑ) [International Media Coverage of the Olympic Games (National and Kapodistrian University of Athens)]

Details

Timespan: 

June, 2014 to August, 2014

Status: 

Completed

Funding Type: 

European

Role: 

Member