«Ψηφιοποίηση των χειρογράφων του Κέντρου Σιναϊτικών Μελετών» (ΕΚΠΑ) [Digitisation of the Manuscripts of the Center for Sinai Studies (National and Kapodistrian University of Athens)]

Details

Timespan: 

January, 2013

Status: 

Completed

Funding Type: 

European

Role: 

Member