Συνέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη και ασφαλή χρήση των ελληνικών τουριστικών παραλιών (BEACHTOUR) – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ

Details

Timespan: 

October, 2013 to October, 2015

Status: 

In progress

Funded by: 

NSRF

Funding Type: 

Public Sector

Role: 

Member