Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα της Ειρήνης Καμπερίδου, Αθήνα 2020