Η Αικατερίνη Μητραλέξη είναι Καθηγήτρια Γερμανικής Λογοτεχνίας. Γεν. στην Αθήνα. Σπουδές Γερμανικής Φιλολογίας, Κλασικής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας στη Γερμανία, στο Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, με υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD (1974-1980, M.A. 1980). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Freiburg (1980-1983), θέμα της διατριβής: Über den Umgang mit Knigge: zu Knigges „Umgang mit Menschen“ und dessen Rezeption und Veränderung im 19. und 20. Jahrhundert (επιβλέπων καθηγητής: Prof. Gerhard Kaiser), Dr. phil. 1983. Από το 1988 διδασκαλία και έρευνα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γερμανική λογοτεχνία του 18ου και του 19ου αιώνα (ιστορία και αισθητική θεωρία), ζητήματα πρόσληψης και διακειμενικότητας, ελληνογερμανικές λογοτεχνικές σχέσεις, πρόσληψη της αρχαιότητας, θεωρία λογοτεχνικών ειδών, αφηγηματολογία.

 

 

Katherina Mitralexi ist Professorin für Neuere Deutsche Literatur. Geb. in Athen. Studium der Germanistik, Klassischen Archäologie und Alten Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (1974-1980), als DAAD-Stipendiatin. M. A.1980. Promotion in Freiburg 1983. Thema der Dissertation: Über den Umgang mit Knigge: zu Knigges „Umgang mit Menschen“ und dessen Rezeption und Veränderung im 19. und 20. Jahrhundert (Betreuer: Prof. Dr. Gerhard Kaiser). Seit 1988 Lehr- und Forschungstätigkeit am Fachbereich für Deutsche Sprache und Literatur der Nationalen Kapodistrias-Universität Athen. Forschungsschwerpunkte: Deutsche Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, Fragen der literarischen Rezeption und Intertextualität, deutsch-griechische Literaturbeziehungen, Antikenrezeption, Gattungstheorie, Narratologie.

 

 Katherina Mitralexi is Professor in German Literature. Having won a German Academic Exchange Service (DAAD) scholarship between 1974 and 1983, she studied German Literature, Classical Archeology and Ancient History at Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg in Germany where she obtained her Master of Arts degree in1980, while she was awarded her Dr. phil. in 1983. Her PhD dissertation titled “Über den Umgang mit Knigge: zu Knigges „Umgang mit Menschen“ und dessen Rezeption und Veränderung im 19. und 20. Jahrhundert”, was supervised by professor Gerhard Kaiser. Her research interests are primarily in the area of German Literature of the 18th and 19th Centuries, Literary Reception Theory and Intertextuality, Greek-German Literary Relations, Reception of Antiquity, Theory of Literary Genres and Narratology.