Ο Κωνσταντίνος Παΐδας γεννήθηκε το 1974. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία (κατεύθυνση Βυζαντινής & Νεοελληνικής Φιλολογίας) στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1992-1996). Τον Ιούλιο του 1997 έγινε δεκτός ως υποψήφιος διδάκτωρ της Βυζαντινής Φιλολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τον Δεκέμβριο του 2002 υποστήριξε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής τη διδακτορική του διατριβή, η οποία εγκρίθηκε ομοφώνως [Η θεματική των βυζαντινών «κατόπτρων ηγεμόνος» της πρώιμης και μέσης βυζαντινής περιόδου (398-1085)]. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Βυζαντινής Φιλολογίας τον Απρίλιο του 2003.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ετών 1997-2000 παρακολούθησε στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών το «Ανοικτό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο» που συνδιοργάνωναν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Ν. Οικονομίδης και Σπ. Τρωιάνος.
Από τον Μάρτιο του 2003 έως τον Μάιο του 2004 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία.Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2023-: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Καθηγητής.
 • 2019-2023: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής.
 • 2013-2019: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρος Καθηγητής.
 • 2009-2013: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτωρ.
 • 2009: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 (βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητού).
 • 2008: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φιλολογίας, Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 (βαθμίδα Λέκτορος).
 • 2007-2008: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Φιλολογίας, Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 (βαθμίδα Λέκτορος).
 • 2005-2008: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 (βαθμίδα Λέκτορος).


Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Πέραν του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ διδάσκει ανελλιπώς από το 2010 και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (παλαιό Π.Μ.Σ. «ΚΟΡΑΗΣ», Π.Μ.Σ. «ΑΡΕΘΑΣ»). Υπό την ιδιότητα είτε του επιβλέποντος είτε του συνεπιβλέποντος έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση πλήθους μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και μεγάλου αριθμού διδακτορικών διατριβών.
Στο πλαίσιο των διοικητικών του καθηκόντων έχει συμμετάσχει επί σειρά ετών και συμμετέχει στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας ως εκπρόσωπος του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας. Επίσης, έχει αποτελέσει και αποτελεί μέλος πλήθους επιτροπών του Τμήματος Φιλολογίας (π.χ. Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. «ΚΟΡΑΗΣ» και Π.Μ.Σ. «ΑΡΕΘΑΣ», Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων, ΟΜΕΑ κ.ά.). Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εκλέκτωρ σε μεγάλο αριθμό εκλεκτορικών σωμάτων, εντός και εκτός του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, για την εκλογή/εξέλιξη μελών ΔΕΠ.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στον χώρο της Βυζαντινής Φιλολογίας εστιάζονται στη ρητορική, στην ιστοριογραφία και χρονογραφία, στην πολιτική σκέψη των Βυζαντινών, στη βυζαντινή νομική φιλολογία, στην παλαιογραφία και εκδοτική των κειμένων, στις σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας και στην εφαρμογή τους στα κείμενα της βυζαντινής λογοτεχνίας, στην πρόσληψη της βυζαντινής λογοτεχνίας, στη συγκριτική φιλολογία και στη νεοελληνική λογοτεχνία (διήγημα, μυθιστόρημα).
Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια βυζαντινολογικού ενδιαφέροντος και έχει δώσει διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής από διαφόρους φορείς για θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Βυζαντινής Ιστορίας και της Νεοελληνικής Φιλολογίας.Γ. ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο των επιστημονικών-ερευνητικών του ενδιαφερόντων είναι μέλος στις εξής επιστημονικές εταιρείες:

 • Association Internationale des Etudes Byzantines (Ελλ. επιτροπή)
 • Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία
 • Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
 • Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών
 • Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

Οι "Εκδόσεις Γρηγόρη" του έχουν αναθέσει την επιστημονική διεύθυνση των σειρών:

α΄) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

β΄) ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ

Οι σειρές αυτές δημιουργήθηκαν κατόπιν δικής του προτάσεως. Στις "Εκδόσεις Γρηγόρη" είναι άμισθος επιστημονικός σύμβουλος και κριτής των υποβαλλόμενων προς έκδοση μονογραφιών, οι οποίες εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο των Βυζαντινών Σπουδών.
Επίσης, είναι εξωτερικός ανώνυμος αξιολογητής άρθρων στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Βυζαντινά Σύμμεικτα / Byzantina Symmeikta του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών).

Πέραν των αμιγώς επιστημονικών του ενδιαφερόντων, αρθρογραφεί συστηματικά στον ημερήσιο και κυριακάτικο έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο («ΤΟ ΒΗΜΑ», «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», «ΤΑ ΝΕΑ» κ.ά, καθώς και tovima.gr, in.gr, hellasjournal.com κ.ά.) για θέματα της επικαιρότητος.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Α. Μονογραφίες
1. Η θεματική των βυζαντινών «κατόπτρων ηγεμόνος» της πρώιμης και μέσης περιόδου (398-1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2005, σσ. 327, ISBN 960-333-437-5.

2. Τα βυζαντινά «κάτοπτρα ηγεμόνος» της ύστερης περιόδου (1254-1403). Εκφράσεις του βυζαντινού βασιλικού ιδεώδους, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2006, σσ. 197, ISBN 960-333-447-2.

3. Εισαγωγή στη βυζαντινή ποίηση. Λόγια κοσμική ποίηση, θρησκευτική ποίηση και υμνογραφία, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα2 2011, σσ. 245, ISBN 960-333-475-8.

4. Δύο παραινετικά κείμενα προς τον αυτοκράτορα Λέοντα Ϛ΄ τον Σοφό, [Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας, 5], Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2009, σσ. 290, ISBN 978-960-6736-11-7.

5. Ψευδοπροφήτες, μάγοι και αιρετικοί στο Βυζάντιο κατά τον 14Ο αιώνα. Επτά ανέκδοτες ομιλίες του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλίστου Α΄, [Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας, 6], Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2011, σσ. 437, ISBN 978-960-6736-14-8.

6. Οι κατά Γρηγορά ομιλίες του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Καλλίστου Α΄, [Βυζαντινή Φιλοσοφία και Θεολογία, 1], εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2013, σσ. 361, ISBN 978-960-333-768-3.

7. C. Paidas-Laura Enache-Pr. Dragoş Bahrim, Sfântul Calist I, Patriarchul Constantinopolului. Omilii la schimbarea la faţă, împotriva lui Gregoras, [Colecţia Viaţa în Hristos. Pagini de Filocalie, 6], Editura Doxologia, Iaşi, 2017, σσ. 185, ISBN 978-606-666-657-2.

8. Serta Byzantina. Συναγωγή Βυζαντινών Μελετημάτων, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2014, σσ. 307, ISBN 978-960-333-845-1.

9. Αγαπητού Διακόνου, Ἔκθεσις Κεφαλαίων Παραινετικῶν. Νουθεσίες στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α΄, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα2 2018, σσ. 290, ISBN 978-960-612-063-3.

10. Ματωμένο Στέμμα. Πολιτικές δολοφονίες και απόπειρες πολιτικών δολοφονιών στις ιστοριογραφικές πηγές του 11ου αι. (Μ. Ψελλός, Μ. Ατταλειάτης, Ι. Σκυλίτζης). Μελέτη Αφηγηματολογική, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2022, σσ. 591, ISBN 978-960-612-449-5.


Β. Βυζαντινολογικά μελετήματα
1. «Πληροφορίες για το δίκαιο του ασύλου στην Ἐπιτομὴ Ἱστοριῶν του Ιωάννη Ζωναρά», Βυζαντινά 23 (2002-2003), σσ. 125-142.

2. «Εἰς αὐτὸ τὸ καὶ ἀγγέλοις αἰδέσιμον φονίως εἰσελαύνουσιν ἱλαστήριον: Παραβιάσεις των διατάξεων περί ασύλου στις ιστοριογραφικές πηγές του ενδεκάτου αιώνα», Σύμμεικτα 16 (2003-2004), σσ. 47-62.

3. «Η εικόνα του Ιουστινιανού ως θεράποντος του δικαίου στην Ἀπόκρυφη Ἱστορία του Προκοπίου Καισαρείας», Εκπαίδευση και Επιστήμη 2 (2005), σσ. 118-130.

4. «Η έννοια της ευσέβειας και της δικαιοσύνης του βασιλέως στα βυζαντινά κάτοπτρα ηγεμόνος της ύστερης περιόδου (1254-1403)», Βυζαντιακά 24 (2004), σσ. 330-349.

5. «Η αυτοκρατορική ιδεολογία στην υπηρεσία της αντι-αυτοκρατορικής προπαγάνδας: Προκοπίου Ἀπόκρυφη Ἱστορία», Βυζαντινά 25 (2005), σσ. 233-277.

6. «Ζητήματα κοινωνικού φύλου στην Ἀπόκρυφη Ἱστορία του Προκοπίου», Βυζαντινά 26 (2006), σσ. 63-77.

7. «Πολιτική σκέψη και ηγεμονικό πρότυπο στην Ὕλην Ἱστοριῶν του Νικηφόρου Βρυεννίου», Βυζαντιακά 26 (2007), σσ. 175-189.

8. «Αφηγηματικοί άξονες στην Ἀπόκρυφη Ἱστορία του Προκοπίου», Παρνασσός 49 (2007), σσ. 181-196.

9. “Remarks on the preface of Ἐπιτομὴ Λογικῆς by Nikephoros Blemmydes”, Βυζαντινά 27 (2007), σσ. 47-49.

10. “Issues of social gender in Nikephoros Bryennios’s Ὕλη Ἱστοριῶν”, Byzantinische Zeitschrift 101/2 (2008), σσ. 737-749.

11. “Editio princeps of an unedited dogmatic discourse against the Barlaamites by the patriarch of Constantinople Kallistos I”, Byzantinische Zeitschrift 105/1 (2012), σσ. 117-130.

12. "Μία ανέκδοτη ομιλία Περὶ δανείου του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλίστου Α΄", στον τόμο: Βασιλική Λεονταρίτου-Καλλιόπη Μπουρδάρα-Ελευθερία Παπαγιάννη (επιμ.), ΑΝΤΙΚΗΝΣΩΡ. Τιμητικός Τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου, Αθήνα 2013, σσ. 1247-1262.

13. "An unedited discourse on the ignorance of the holy scriptures by the patriarch Kallistos I", στον τόμο: St. Efthymiadis-Ch. Messis-P. Odorico-I. Polemis (eds.), Pour une poétique de Byzance. Hommage à Vassilis Katsaros, [Dossiers byzantins, 16], EHESS, Paris 2015, σσ. 177-186.

14. "An unedited antirrhetic discourse by the patriarch of Constantinople Kallistos I", Byzantinische Zeitschrift 108/2 (2015), σσ. 797-807.

15. "Secular life's behaviours and debauchery among nuns. An unedited homily by the patriarch of Constantinople Kallistos I", Zbornik Radova Vizantološkog Instituta 52 (2016), σσ. 343-357.

16. "Το θεωρητικό ηγεμονικό πρότυπο στο ιστορικό έργο του Ιωσήφ Γενεσίου Περὶ βασιλειῶν", Βυζαντινά Σύμμεικτα 26 (2016), σσ. 211-245.

17. "An unedited discourse on the four cardinal virtues and on the monastic institution by Kallistos I, patriarch of Constantinople", Byzantion 86 (2016), σσ. 337-347.

18. "Ζητήματα πολιτικής σκέψης στο ιστορικό έργο Περὶ Βασιλειῶν του Ιωσήφ Γενεσίου", Βυζαντιακά 33 (2016), σσ. 89-107.

19. "Πορφύρα και αίμα. Η λογοτεχνική αναπαράσταση των πολιτικών εγκλημάτων στον Βίο Βασιλείου", στον τόμο: Χρ. Τσουραμάνης-Δ. Χιόνης-Φ. Σπυρόπουλος-Αναστασία Χαλκιά-Μάρθα Λεμπέση (επιμ.), Περίβλεπτον Αλεξίφωτον; Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Γιάννη Πανούση, Αθήνα 2020, σσ. 933-954.


Γ΄. Πρόλογοι βιβλίων βυζαντινολογικού ενδιαφέροντος
1. Ιωάννα Τζίφα, Η Οργάνωση της Αφήγησης στους Βυζαντινούς Ιστορικούς της Αλώσεως του 1453 μ.Χ., [Βυζαντινές Πραγματείες, 1], Αθήνα 2022, σσ. 9-11.

2. Θεοχ. Β. Αλεξόπουλους, Η Μονομαχία στον Βυζαντινό Κόσμο (11ος-15ος αι.), [Βυζαντινές Πραγματείες, 2], Αθήνα 2022, σσ. 11-19.

3. Φανή Μ. Βόϊνου, Οι Κατηχήσεις του Μιχαήλ Χωνιάτη. Ο κηρυγματικός λόγος στην Αθήνα του 12ου αι., [Βυζαντινές Πραγματείες, 3], Αθήνα 2022, σσ. 9-18.

4. Μαρία Σούρμπα, Το Ποιητικό Έργο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού Α΄ του Ομολογητή (ca 650-740), [Βυζαντινές Πραγματείες, 4], Αθήνα 2022, σσ. 11-21.


Δ΄. Βιβλιοκρισίες στο πεδίο των βυζαντινών σπουδών
1. Στ. Λαμπάκης - Σπ. Ν. Τρωιάνος - Ελένη Γ. Σαράντη - Τηλ. Κ. Λουγγής - Βασιλική Ν. Βλυσίδου - Α. Γ.Κ. Σαββίδης, Βυζαντινό κράτος και κοινωνία. Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας, έκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-Ηρόδοτος, Αθήνα 2003. Βιβλιοκρισία στο περιοδικό Ελληνικά 55 (2005), σσ. 327-334.

2. Μαρία Τζιάτζη-Παπαγιάννη – Γρ. Παπαγιάννης (επιμ.), Πρακτικά Ζ΄ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, «Παράδοση και ανανέωση στο Βυζάντιο», (Κομοτηνή 20-23 Σεπτεμβρίου 2007), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Κομοτηνή 2011. Βιβλιοκρισία στο περιοδικό Βυζαντινά Σύμμεικτα 21 (2011), σσ. 383-396.


Ε΄. Νεοελληνικά μελετήματα
1. «Το ερωτικό στοιχείο στον Ἀπόκοπο του Μπεργαδή», Ελληνικά 49 (1999), σσ. 277-288.

2. «Το μοτίβο πένθος-ξενία στον Καπετάν Μιχάλη του Ν. Καζαντζάκη και στην Ἄλκηστη του Ευριπίδη», Μολυβδο-κονδυλο-πελεκητής 7 (2000), σσ. 157-167.

3. «Η παρουσία του σαιξπηρικού Οθέλου στον Καπετάν Μιχάλη του Ν. Καζαντζάκη», Νέα Εστία 1739 (Νοέμβριος 2001), σσ. 749-761.

4. «Ο Επίσκοπος Δαμαλών και Πεδιάδος Ιωνάς, οι Τροιζήνιοι και η Πολιορκία του Ακροκορίνθου στο ιστορικό μυθιστόρημα Οι Αφανείς του Γ. Καλού», Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου Η Κορινθία στην
Επανάσταση του 1821, Κόρινθος 27-29 Μαΐου 2022, Κόρινθος 2022, σσ. 60-81.