Νικόλαος Κ. Τεντολούρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας

Υπεύθυνος Διαβητολογικής Μονάδας και του Ερευνητικού Διαβητολογικού Εργαστηρίου, Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αγίου Θωμά 17, 115 27, Αθήνα

Τηλ. 213 2061 061, Fax: 210 747 0084, E-mail:ntentol@med.uoa.gr

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

 

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1986)
 • Τίτλος ιατρικής ειδικότητας: Παθολογία (1997)
 • Ερευνητική και κλινική εργασία στον τομέα του σακχαρώδη διαβήτη, των μεταβολικών και ενδοκρινικών νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο του Manchester (Manchester Royal Infirmary), Μ. Βρετανία (1997-1998)
 • Εξειδίκευση: Σακχαρώδης διαβήτης (2000)
 • Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ. (1998-2003), Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Διδάκτορας (2001), Λέκτορας (2003), Επίκουρος Καθηγητής (2007), Αναπληρωτής Καθηγητής (2013) Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
 • Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» (2007)
 • Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος της Οδοντιατρικής Σχολής στη Σημειολογία (2007-2015)
 • Υπεύθυνος από το 2007 της οργάνωσης και λειτουργίας του Ερευνητικού Εργαστηρίου του Διαβητολογικού Κέντρου της Α'ΠΠΚ
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των φοιτητών του 7ου και 8ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής στη Σημειολογία-Ειδική Νοσολογία και των φοιτητών του 12ου εξαμήνου στην Παθολογία
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών στην Παθολογία και των ιατρών Παθολόγων που είναι επίσημα αποσπασμένοι από το Υπουργείο Υγείας για εξειδίκευση στο σακχαρώδη διαβήτη
 • Κλινικό έργο τόσο στα εξωτερικά ιατρεία του Διαβητολογικού Κέντρου όσο και στην Παθολογική Κλινική ως υπεύθυνος θαλάμων νοσηλευομένων ασθενών και στις εφημερίες της κλινικής
 • Συμμετοχή σε επιστημονικές/οργανωτικές επιτροπές 8 διεθνών συνεδρίων και 45 Ελληνικών, 6 εισηγήσεις κατόπιν προσκλήσεως στο εξωτερικό και άνω των 100 στην Ελλάδα
 • Μέλος του Editorial Board 4 ιατρικών περιοδικών και σύμβουλος/κριτής σε 72 διεθνή περιοδικά.
 • Επίβλεψη 15 διδακτορικών διατριβών
 • Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει συμμετοχή σε 6 Διεθνή και 8 Ελληνικά πολυσυγγραφικά ιατρικά συγγράμματα σχετικά με το σακχαρώδη διαβήτη
 • Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει άνω των 160 δημοσιεύσεων (Medline) που έχουν περισσότερες από 3000 αναφορές στη Διεθνή βιβλιογραφία και h-index 35 (Google Scholar)
 • Επανειλημμένα μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας μελέτης παθήσεων διαβητικού ποδιού και της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Scientific Secreatary του Diabetic Foot Study Group  (από το 2013) της European Association for the Study of Diabetes (από το 2014), μέλος του American College of Physicians και μέλος της American Diabetes Association
 • Με το κλινικό και ερευνητικό έργο ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Τεντολούρης έχει συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση της αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη και των επιπλοκών του καθώς και του μεταβολισμού. Επιπλέον, έχει συμβάλλει sthn έρευνα και τη θεραπεία της διαβητικής νευροπάθειας και του διαβητικού ποδιού τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.