ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ -- ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ STS (ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 22 ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ -- ΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ)