Διαδικτυακή Συζήτηση: "Επιστήμη, Τεχνολογία, Πανδημία: Προσεγγίσεις από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες"

Date: 

Monday, May 18, 2020, 7:00pm to 9:00pm

Διαδικτυακή συζήτηση, στο πλαίσιο του μαθήματος 'Science, Technology, Society: Special Topics' (Διδάσκων: Τέλης Τύμπας), Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Science, Technology, Society-—Science and Technology Studies” (Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης & Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών).
epistimi_tehnologia_pandimia-_18.5.2020.pdf267 KB