ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 2022-2023

Date: 

Thursday, June 8, 2023, 6:15pm to 7:45pm

Location: 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86003468724?pwd=RzJxb2RYUmRrc2JIY2VlRkpjekJGZz09


Συνομιλώντας με 
τη ΜΥΛΟΛΟΓΙΑ και την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, τη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Συνομιλώντας με τη Βιομηχανική Αρχαιολογία, Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Ιστορικός-Βιομηχανική Αρχαιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος TICCIH (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς)it_programma_final.pdf520 KB