1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τεχνικό Λύκειο (1968 – 1974)

Ισοτιμία τίτλου εργοδηγού μηχανολόγου 1981 (ΚΑΤΕ), 1985 (ΤΕΙ) 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ακαδημία Φυσικής Αγωγής της Κρακοβίας (Πολωνία), τεταρτοετής φοίτησης (1974 - 1978) με ειδικότητα στη Χιονοδρομία

Ισοτιμία Πτυχίου Φυσικής Αγωγής 1980 (ΕΑΣΑ) και 1984 (ΤΕΦΑΑ)

Ισοτιμία Πτυχίου Προπονητή Χιονοδρομίας 1979 (Γενική Γραμματεία  Αθλητισμού)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

    Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ακαδημία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Γκντάνσκ 1993 – 1997 και στην Ακαδημία Φυσικής Αγωγής της Κρακοβίας 1996 – 1998 (Πολωνία).

Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής στην Ακαδημία Φυσικής Αγωγής της Κρακοβίας (Πολωνία) 17 Σεπτεμβρίου 1998.

Διδάκτωρ Επιστήμης Φυσική Αγωγής και Αθλητισμού.

Τίτλος Διατριβής: «Κινηματική ανάλυση των διαδρομών των σλάλομ της αλπικής χιονοδρομίας και το πρόβλημα τραυματισμών».

Ισοτιμία του Διδακτορικού Διπλώματος 1999 (ΔΙΚΑΤΣΑ)

2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Α. Συμμετοχή σε Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών

1. Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΙΚΥ) της διμερούς μορφωτικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας 1995 –1997 στο γνωστικό αντικείμενο της Βιομηχανικής στη Χιονοδρομία, στο Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Γκντάνσκ (Πολωνία).

2. Συμμετοχή σε διμερή προγράμματα μορφωτικών ανταλλαγών έτους 2014 μεταξύ Ελλάδας - Πολωνίας (13 - 23 Ιουνίου 2014). Επιστημονικός Υπότροφος (ΙΚΥ) και επισκέπτης καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Βιομηχανικής και Μηχανολογίας στη Χιονοδρομία, στο Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Γκντάνσκ (Πολωνία).  

3. Συμμετοχή σε Εκπαιδευτική άδεια στο Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Gdansk Πολωνίας (15/04/-15/7/2015). Επιστημονικός επισκέπτης καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Βιομηχανικής και Μηχανολογίας στη Χιονοδρομία, στο Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Gdansk (Πολωνία).     

Β. Συμμετοχή σε σχολές:

1. Σχολή Οργανωτών Αθλητισμού Νεολαίας- Jelenia Gora, 1976.

2. Σχολή Διαιτητών - Κριτών Χιονοδρομίας - Zakopane, 1977.

3. Σχολή Κινητικής Αποκατάστασης και αθλητικού μασάζ) – Krakow (Πολωνία), 1978-1979.   

4. Σχολές Δασκάλων-Προπονητών Αλπικής Χιονοδρομίας (Krakow -Zakopane):

α) 1978 - Ακαδημία Φυσικής Αγωγής (AWF),

β) 1985 - International Ski Instructor (IVSI),

γ) 1995 - Πολωνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (PZN).     

Γ.  Συμμετοχή σε Συνέδρια, Σεμινάρια, Συμπόσια στο Διεθνή χώρο: 

1) Επιστημονικό Σεμινάριο της Έδρας Βιομηχανικής στην Ακαδημία Φυσικής Αγωγής του GDANSK Πολωνίας, Μάιος 1993.

2) Επιστημονική Συνδιάσκεψη 12η Σχολή Βιομηχανικής στο WROCLAW-SZKLARSKA POREBA Πολωνίας, 20-23 Οκτωβρίου 1994.

3) Πολωνική Συνδιάσκεψη με την ευκαιρία της 25ης επετείου της Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής στο GDANSK, 28-29 Οκτωβρίου 1994, όπου παρουσίασα αναρτημένη ανακοίνωση.

4) 15ο Συνέδριο της Ένωσης Βιομηχανικής στην JYVÄSKYLÄ Φινλανδίας, 2-6 Ιουλίου 1995.

5) Πολωνική Επιστημονική Συνδιάσκεψη Βιομηχανικής, KRAKOW, 20-22 Σεπτεμβρίου 1995, όπου παρουσίασα αναρτημένη ανακοίνωση. 

6) Πολωνική Συνδιάσκεψη Locomotion’98, GDANSK, 5-6 Ιουνίου 1998, όπου παρουσίασα αναρτημένη ανακοίνωση. 

7) XXIV International Symposium on Biomechanics in Sports. University of SALZBURG, July, 14-18, 2006, Volume 1, p. 517. 

8) 4th International Congress on Science and Skiing. St. Christoph am Arlberg – Austria, University of SALZBURG, December 14-20, 2007, p. 153. 

9) Σεμινάριο κατάρτισης στο πεδίο του αθλητισμού της χιονοδρομίας, Τσεχία, 04-01- 2008 με 12-01-2008, Χιονοδρομικό Κέντρο JANSKIE LAZNIE.

10) International Scientific Conference “Individualism in the process of sport training”, 28-29 May, 2010. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, GDANSK, όπου παρουσίασα προφορική ανακοίνωση.

11) 2nd International Science Congress, Bon Maharaj Engineering College, Vrindavan-Mathura, UP, INDIA, 8 - 9 December 2012, όπου παρουσίασα προφορική ανακοίνωση.

12) Symposium of Biomechanics of Sport and Rehabilitation being held in Warsaw on 5-6th of December 2013, p. 95, (Oral presentation). 

13) Διμερή μορφωτική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας, 13-23/6/2014. Επισκέπτης καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της Βιομηχανικής και Μηχανολογίας στη Χιονοδρομία, στο Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Γκντάνσκ (Πολωνία).  

14) International Scientific Conference “Sport, Health & Education”, 18-20th of June 2015. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, GDANSK.

15) Cybathlon Symposium, October 6-8, 2016 / ETH Zurich (Switzerland).

Δ. Συμμετοχή σε Συνέδρια, Σεμινάρια, Συμπόσια στον Ελληνικό χώρο: 

1) Βαλκανικό Συμπόσιο Χιονοδρομίας, ΔΕΛΦΟΙ, 25-27 Μαΐου 1984.

2)  5ο Διεθνές Συμπόσιο Βιομηχανικής Αθλητισμού, ΑΘΗΝΑ, 13-17 Ιουνίου, 1987.

3)  7ο Βαλκανικό Συνέδριο Αθλητιατρικής, ΑΘΗΝΑ, 12-15 Νοεμβρίου, 1987.

4)  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΑΘΗΝΑ, 21-22 Νοεμβρίου, 1987.

5)  Συμπόσιο Ιατρικής Αποκατάστασης με θέμα «Άρθρωση του γόνατος», ΑΘΗΝΑ, 14-15 Μαΐου, 1988.

6)  Συμπόσιο Αθλητικής Ψυχολογίας, ΑΘΗΝΑ, 13-14 Οκτωβρίου, 1988.

7)  Συμπόσιο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΑΘΗΝΑ, 14-16 Δεκεμβρίου, 1989.

8)  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, ΑΘΗΝΑ, 24-26 Μαΐου, 1990.

9)  Διεθνές Συμπόσιο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΑΘΗΝΑ, 22-24 Μαΐου, 1991.

10) 17ο Αθλητιατρικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Ένωσης των Λατινικών Χωρών και των Χωρών της Μεσογείου, ΑΘΗΝΑ, 25-28 Ιουνίου, 1991.

11) Επιστημονικό Συνέδριο «Ορίζοντες της Αθλητικής Επιστήμης», ΑΘΗΝΑ, 25-27 Μαΐου, 1992.

12) 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, ΑΘΗΝΑ, 29/10-1/11/, 1992.

13) Αθλητιατρικό Συνέδριο Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΑΘΗΝΑ, 3-5 Δεκεμβρίου, 1993.

14) Επιστημονικό Συνέδριο «Ορίζοντες της Αθλητικής Επιστήμης» με θέμα: «Άσκηση-Ευρωστία-Υγεία», ΑΘΗΝΑ, 26-28 Μαΐου, 1994.

15) Ημερίδα Πετοσφαίρισης με θέμα: «Συμβολή και σχέση άλλων επιστημονικών κλάδων με την Πετοσφαίριση», ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15 Μαΐου, 1999.

16) 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικής Επιστήμης «΄Άσκηση, Ευρωστία, Υγεία». ΑΘΗΝΑ, 10-12 Νοεμβρίου 2000, όπου παρουσίασα αναρτημένη ανακοίνωση.

17) 1ο Διεθνή Σεμινάριο Τραυματισμών στο σκι. ΔΕΛΦΟΙ, 24-26 Νοεμβρίου 2000.

18) Ημερίδα Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: «Στρατηγικό σχέδιο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του Χιονοδρομικού, του ιαματικού, του συνεδριακού τουρισμού και υποδομών γκολφ στην Ελλάδα». ΑΘΗΝΑ, Ζάππειο Μέγαρο,1η Δεκεμβρίου 2000.

19) 7th Annual Congress of the European College of Sport Science. ATHENS, 24-27 July, 2002.

20) 2o Διεθνή Σεμινάριο Τραυματισμών στο σκι. ΔΕΛΦΟΙ, 14-16  Φεβρουαρίου 2003, όπου παρουσίασα προφορική ανακοίνωση.

21) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, ΑΘΗΝΑ, 9 – 11 Μαΐου 2003, όπου παρουσίασα προφορική ανακοίνωση.

22) 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 16-18 Μαϊου 2003, όπου παρουσίασα  αναρτημένη ανακοίνωση.

23) 3ο Διεθνή Σεμινάριο Τραυματισμών στο σκι. ΔΕΛΦΟΙ, 9-11 Δεκεμβρίου 2005.

24) 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 19-21 Μαϊου 2006, όπου παρουσίασα προφορική ανακοίνωση. 

25) Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Προπονητών, Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας, ΛΑΡΙΣΑ, 9 Δεκεμβρίου, 2006. 

26) 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 16-18 Μαρτίου 2007, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, όπου παρουσίασα προφορική ανακοίνωση. 

27) 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΟΑΚΑ, 27-29, Απριλίου 2007, όπου παρουσίασα  προφορική ανακοίνωση. 

28)     15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 18-20 Μαϊου, 2007, όπου παρουσίασα προφορική ανακοίνωση. 

29) 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 11-13 Απριλίου 2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, όπου παρουσίασα  προφορική ανακοίνωση. 

 30) 16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 16-18 Μαϊου 2008, όπου παρουσίασα προφορική ανακοίνωση.

31) Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Εισαγωγή στο SPSS 18 – Βασικές στατιστικές μετρήσεις – Διαχείριση δεδομένων». Υπολογιστικό Κέντρο του Ιδρύματος στην Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα, 16-17 Σεπτεμβρίου 2010. 

32) 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ, ΑΘΗΝΑ, 25-28 Νοεμβρίου 2010, όπου παρουσίασα  3 προφορικές ανακοινώσεις. 

33) 11ο Θεματικό Συνέδριο της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-12 Δεκεμβρίου 2010, όπου παρουσίασα  2 προφορικές ανακοινώσεις.  

34) Επιστημονικό Συνέδριο «Έρευνα & Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη», ΑΘΗΝΑ 6-8 Μαΐου 2011, όπου παρουσίασα προφορική ανακοίνωση.

35) 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΠΕΠΦΑ, ΛΑΡΙΣΑ 27-29 Ιανουαρίου 2012, όπου παρουσιάστηκε  προφορική ανακοίνωση.

36) 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 18-20 Μαΐου 2012, όπου παρουσίασα προφορική ανακοίνωση. 

37) 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής: "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό: H Απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο", ΣΠΑΡΤΗ, 7-9 Δεκεμβρίου 2012, όπου παρουσιάστηκε προφορική ανακοίνωση.

38) 2ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης-Άσκηση & Υγεία, ΤΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ, ΑΘΗΝΑ, 19-21 Απριλίου 2013, όπου παρουσίασα 2 αναρτημένες ανακοινώσεις.

39) 17ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 4-6 Απριλίου 2014, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, όπου παρουσίασα  προφορική ανακοίνωση.

40) Ημερίδα Ποδοσφαίρου με θέμα: «Αθλητικές, Κοινωνικές και Διεθνο-πολιτιστικές απόψεις της προπονητικής δημιουργίας του Κάζιμιρ Γκόρσκι στην Ελλάδα» („Sportowe, społeczne i międzykulturowe aspekty działalności trenerskiej Kazimierza Górskiego w Grecji”), Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ΑΘΗΝΑ,12 Δεκεμβρίου, 2014, όπου παρουσίασα  προφορική ανακοίνωση. 

41) 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 5-6 Δεκεμβρίου 2015, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, όπου παρουσίασα 2 προφορικές ανακοινώσεις.

42) 6ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, 4-6 Νοεμβρίου 2016, ΑΘΗΝΑ, όπου παρουσίασα 2 αναρτημένες ανακοινώσεις. 

43) 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25-27 Νοεμβρίου 2016, όπου παρουσίασα 2 προφορικές ανακοινώσεις.

44) 4ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης, Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός, ΑΘΗΝΑ, 4-7 Μαΐου 2017, όπου παρουσιάστηκε 1 προφορική ανακοίνωση με βράβευση. 

45) 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη 27 – 29 Απριλίου 2018, όπου παρουσίασα 1 προφορική ανακοίνωση και  συν παρουσιάστηκε 1 προφορική ανακοίνωση.  

46) 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη 8–9 Δεκεμβρίου 2018, όπου συν παρουσιάστηκε 1 προφορική ανακοίνωση.   

47) 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Απριλίου 2019, όπου συν παρουσιάστηκαν 1 προφορική ανακοίνωση και 2 αναρτημένες, από τις οποίες οι 2 ήταν με βράβευση. 

48) 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη, 12-14 Απριλίου 2019, όπου συν παρουσιάστηκε 1 προφορική ανακοίνωση.  

49) 27ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή, 10-12 Μαΐου 2019, όπου συν παρουσιάστηκε 1 αναρτημένη ανακοίνωση (e-poster).   

 

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

α) Διευθυντής σχολής σκι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού την περίοδο 1983-86.

β) Υπεύθυνος των Λοιπών Αθλημάτων στον Τομέα Κλασικού Αθλητισμού από το 1984 μέχρι το 1989.   

γ) Μέλος της επιτροπής με θέμα: «Κριτήρια επιλογής υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο ΤΕΦΑΑ» -1984. 

δ) Μέλος της επιτροπής αναγνώρισης μαθημάτων από μεταγραφές (εσωτερικού και εξωτερικού) καθώς και κατάταξης πτυχιούχων ΑΕΙ, σύμφωνα με την αντίστοιχη χώρα προέλευσης (από Γιουγκοσλαβία, Πολωνία) – 1986. 

ε) Μέλος της επιτροπής με θέμα: «Υλικοτεχνική υποδομή του ΤΕΦΑΑ» - 1987.   

Στ)Υπεύθυνος οργάνωσης του Πανελληνίου Φοιτητικού Πρωταθλήματος Χιονοδρομίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο  Παρνασσού -  1994.

ζ) Οργανωτής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παγοδρομίας Ταχύτητας Μικρής Πίστας (Μαρούσι) στα αγωνίσματα 500 m και 1000 m – το 2000 και το 2003.

η) Μέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής για τη λειτουργία του          Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου - ΕΚΠΑ (8909/20-01-06) – 2006.   

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α) ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

* Γυμνάσιο και Λύκειο Κάτω Κλειτορίας – Αχαΐα 1980 – 1981

* 3ο Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων – Αττικής                1981 – 1982

Β) ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

* Διδασκαλία του μαθήματος της Χιονοδρομίας στην ΕΑΣΑ Αθήνας 1982 – 1983

* Διδασκαλία του μαθήματος της Ειδικότητας Χιονοδρομίας στο ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ Αθήνας  1984 – 2019

* Διδασκαλία του μαθήματος της Επιλογής Χιονοδρομίας στο ΤΕΦΑΑ - ΣΕΦΑΑ Αθήνας  1984 – 2019

* Διδασκαλία του μαθήματος της Επιλογής Χιονοδρομίας “ERASMUS” στο ΤΕΦΑΑ - ΣΕΦΑΑ Αθήνας  2008 – 2019

* Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης» στη ΣΕΦΑΑ Αθήνας  2015

* Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Ειδικά θέματα στον Κλασικό Αθλητισμό και στη Χιονοδρομία» στη ΣΕΦΑΑ Αθήνας  2016-2019

 * Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Αξιολόγησης της Αθλητικής Απόδοσης στον Κλασικό Αθλητισμό και στη Χιονοδρομία» στη ΣΕΦΑΑ Αθήνας  2016-2019

Γ) ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

* Σχολές Προπονητών Χιονοδρομίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 1980 – 1982     

* Σεμινάριο Επιμόρφωσης στη Χιονοδρομία - ΣΕΛΜΕ Αθηνών 1988 – 1989

* Σεμινάριο Επιμόρφωσης του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην «Παγοδρομία» στο παγοδρόμιο Αμαρουσίου 2000

* Σεμινάριο Επιμόρφωσης στην Αλπική Χιονοδρομία στο χιονοδρομικό κέντρο Janskie Laznie (Τσεχία)  2008          

Δ) ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ       ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

* Σχολές Προπονητών Χιονοδρομίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 1980 – 1982     

* Σεμινάριο Επιμόρφωσης στη Χιονοδρομία - πρόγραμμα της ΕΟΚ     (Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων) 1991

* Σεμινάριο Επιμόρφωσης στη Χιονοδρομία "Η Αράχωβα στον 21ο    αιώνα" 1994 

* Σχολή Προπονητών Χιονοδρομίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 2014       

5. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα έτη 1963-1975 ήμουν αθλητής του χιονοδρομικού συλλόγου "MKS Karkonosze" και πρωταθλητής χιονοδρομίας της Κάτω Σιλεσίας και Δυτικής Πολωνίας. Τα έτη 1975-1979 ήμουν αθλητής του χιονοδρομικού συλλόγου «AZS Zakopane». Εκεί έγινα μέλος της Εθνικής Πανεπιστημιακής ομάδας Πολωνίας. Ήμουν αθλητής στα αγωνίσματα του Σκι αντοχής 15km, 30km, 50km και στη σκυταλοδρομία 4 Χ10km. Το  1976 στο διεθνή  στίβο  έλαβα  τις  εξής  θέσεις:

1η  και  4η  θέση  στην  Ελβετία

2η  και  3η  θέση  στην  Πολωνία

2η  και  5η  θέση  στη  Ρουμανία

Επίσης έλαβα την 3η θέση στο "σλάλομ" του Αλπικού σκι στην Πανεπιστημιάδα της Κρακοβίας το 1978.

Το 1979-80 ήμουν αθλητής του χιονοδρομικού συλλόγου ΕΟΣ Αθηνών και υποψήφιος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Lake Placid 1980 (ΗΠΑ) στα αγωνίσματα του Σκι αντοχής.  

 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Από το 1979 μέχρι το 2005 έχω αναλάβει ως προπονητής σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες Χιονοδρομίας στα αγωνίσματα του Αλπικού σκι και του Σκι αντοχής:   

Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (ΕΟΣ)  Αθηνών                    1979-80

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (ΕΟΣ) Τριπόλεως                   1980-84

Χιονοδρομικός Όμιλος Νέων (ΧΙΟΝ) Αθηνών (1η & 3η θέση

των ανδρών στο Αλπικό σκι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα) 1984-85

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (ΕΟΣ) Ελευσίνας                    1985-86

Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος (ΕΟΣ)Αθηνών (2η θέση

των γυναικών στο Σκι αντοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα)       1986-87

Εθνική Ομάδα της Ελλάδας στη Χειμερινή Πανεπιστημιάδα

στο Sapporo Ιαπωνίας (17η θέση των γυναικών στο Αλπικό σκι)   1991

Σύνδεσμος Χιονοδρόμων και Ορειβατών (ΣΧΟ) Δαύλειας          1992-95

Σύνδεσμος Χιονοδρόμων και Ορειβατών (ΣΧΟ)  Δαύλειας         1998-99

Σύνδεσμος Χιονοδρόμων και Ορειβατών (ΣΧΟ)  Δαύλειας         2001- 02

Χιονοδρομικός Όμιλος (ΧΟ) Επταλόφου (Παρνασσού)              2003-05

 

6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟΑ. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

«Κινηματική ανάλυση των διαδρομών των σλάλομ της αλπικής χιονοδρομίας και το πρόβλημα τραυματισμών». Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Κρακοβία 1998, Πολωνία.

 

 

 

 

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας ήταν: α) καταγραφή των δοκιμαζόμενων χιονοδρόμων αλπικού σκι σε σχέση με την τακτική των καταβάσεων, την αντοχή τους στη διαδρομή και τους τραυματισμούς, β) καταγραφή του ορθού τρόπου χάραξης του γιγαντιαίου σλάλομ σε σχέση με τη μεταβλητότητα της συχνότητας των στροφών και την ασφάλεια της χάραξης του γιγαντιαίου σλάλομ. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 68 χιονοδρόμοι, 47 άνδρες και 21 γυναίκες, διαφόρων ηλικιών. Οι παράμετροι γεωμετρίας έχουν καταγραφεί μέσω τοπογραφικού ταχύμετρου (θεοδόλιχου), οι παράμετροι κινηματικής μέσω βιντεοσκόπησης και ανάλυσης με βίντεο, οι συντελεστές και δείκτες βιομηχανικής μέσω στατιστικής ανάλυσης, ενώ η έρευνα τραυματισμών έγινε μέσω ερωτηματολογίου. Οι συντελεστές συσχέτισης της ταχύτητας με τις παραμέτρους γεωμετρίας του γιγαντιαίου σλάλομ ανδρών ήταν στατιστικά σημαντικοί π.χ. σε σχέση με τη γωνία κλίσης του εδάφους r = -0.746 σε επίπεδο σημαντικότητας p £ 0.05. Οι συντελεστές συσχέτισης της ταχύτητας με τους δείκτες βιομηχανικής ήταν επίσης σημαντικοί π.χ. σε σχέση με τον δείκτη τακτικής για τους 15 καλύτερους αθλητές r = 0.586 (p £ 0.05) και με τη σχετική αντοχή r = -0.891 (p £ 0.05) για τους 38 αθλητές, ενώ με την απόλυτη αντοχή ήταν r = 0.355 (p £ 0.05). Τον ορθό τρόπο χάραξης των σλάλομ σχετικά με την ασφάλεια, προσδιορίζει: α) η επιτάχυνση και η επιβράδυνση του αθλητή (βαθμός δυσκολίας των πορτών), β) ο συντελεστής μεταβλητότητας της συχνότητας κατάβασης (βαθμός δυσκολίας του σλάλομ), γ) ο συντελεστής γεωμετρίας του σλάλομ («ταχύτητα» του σλάλομ). Με βάση τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια, που αφορούν τους τραυματισμούς παρατηρήθηκε ότι: το 39 % αθλητών και αθλητριών είχε στο παρελθόν ατύχημα στο σκι με κακώσεις στα κάτω άκρα (56%), με αιτία την κακώς προετοιμασμένη πίστα (28%). Συνδέοντας τις παραμέτρους βιομηχανικής και των απαντήσεων των ερωτηματολογίων σχετικά με τους τραυματισμούς παρατηρήθηκε ότι: οι καλύτεροι αθλητές και αθλήτριες σε σχέση με την μέση ταχύτητα αποτελούν το 47 % των τραυματισμένων, σε σχέση με την αντοχή αποτελούν το 52 % των τραυματισμένων, σε σχέση με την μεταβλητότητα της συχνότητας αποτελούν το 50 % των τραυματισμένων και σχέση με την τακτική (απόκλιση ταχύτητας από τη μέση ταχύτητα) αποτελούν το 70 % των τραυματισμένων. Τα πιο δύσκολα σημεία της διαδρομής της πίστας ήταν τα τμήματα μεταξύ πορτών 13-14 και 20-22, τα οποία αναδεικνύουν την αιτία ακύρωσης των αθλητών. Για να αυξηθεί η θεαματικότητα των αγωνισμάτων αλπικής χιονοδρομίας συνίσταται εισαγωγή στην οθόνη της τηλεόρασης περισσοτέρων πληροφοριών για την κατάβαση του αθλητή που παρακολουθούμε.

 

Β. ΒΙΒΛΙΑ (ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ) – ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γιοβάνης, Β. (1986-1989). "Χιονοδρομία". Εκδόσεις: Ekegraft Ε.Π.Ε., Αθήνα (284 σελίδες). 

Γιοβάνης, Β. (2006). "Τεχνική της χιονοδρομίας". Εκδόσεις: ΕΛΒΕΚΑΛΤ ΜΟΝ. ΕΠΕ, Αθήνα, ISBN: 960-8072-28-X  (430 σελίδες). 

Γιοβάνης, Β. (1989-2008). "Προπονητική στη χιονοδρομία καταβάσεων". Δ΄ Έκδοση, Εκδόσεις: ΕΛΒΕΚΑΛΤ ΜΟΝ.ΕΠΕ,Αθήνα, ISBN: 960-8072-14-X (352 σελίδες).    

Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Γιοβάνης, Β.Φ. (1993). "Χειμερινά αθλήματα - Χιονοδρομία". Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα, Παιδαγωγική - Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό, Τόμος 9, σελ. 5117 - 5118, 5131, Αθήνα.  

2. Erdmann, W.S., Giovanis, V. (1995). Wstepne badania kinematyki narciarza w slalomie gigancie. ("Εισαγωγή στην έρευνα της κινηματικής του χιονοδρόμου στο γιγαντιαίο σλάλομ"). In St. Mazurkiewicz (Ed.), Biomechanika ’95, Zeszyty naukowe Nr 73: 57-62, (Μονογραφίες Νο 73, σελ. 57-62), AWF, Krakow.

3. Erdmann, W.S., Giovanis, V. (1996). Mass and Location of Center of Mass of Equipment and Garments of Alpine ski Competitors. In J. Czerwinski (Ed.) Research yearbook, Studies in the Theory of Physical Education and Sport, pp. 89-101, Gdansk (ISBN: 83-85968-87-3).

4. Erdmann, W.S., Giovanis, V., Aschenbrenner P., Suchanowski A. (2001). Biomechaniczne badania taktyki przejazdu slalomu giganta narciarstwa alpejskiego (“Βιομηχανική έρευνα της τακτικής των χιονοδρόμων στο Γιγαντιαίο Σλάλομ του Αλπικού σκι"). In Sz. Krasicki & K. Chojnacki (Eds.), Winter sports of the 21st century, Zeszyty naukowe Nr 84: 63-65, (Μονογραφίες Νο 84, σελ. 63-65), AWF, Krakow.

5. Zaporozhanov, V., Boraczynski, T., Boraczynska, L.B., Giovanis, V. (2009). Evaluation of predispositions to sports gymnastics among girls of 7-10 based on regression equation selected parameters of physical fitness. In J. Urniaz (Ed.), Contemporary trends in physical education and sport, pp: 175-187, Olsztyn (ISBN: 978-83-89067-59-3).

6. Γιοβάνης, Β. (2015). Προπόνηση χιονοδρομίας. Τρίτο μέρος: Ειδική προπόνηση Αγωνισμάτων και Αθλημάτων του βιβλίου: Αθλητική Προπόνηση του Γεωργιάδη Γ.: Εκδόσεις: Broken Hill Publishers Ltd, Αθλητικές Επιστήμες pp: 180-190 (ISBN: 978-9963-258-02-4).   

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. Φινές, Α., Γιοβάνης, Β. Οι τραυματισμοί των χιονοδρόμων στην Ελλάδα. Εκδόσεις Κυριακίδη, Τόμος 39, Τεύχος 2,3,4 σελ.81 (O27).20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη, 7-8 Δεκεμβρίου 2019 (Ο27).

1. Αμούτζας, Κ., Γιοβάνης, Β., Νάστος, Α., Μαναβέλη, Π., Ρόκκα, Σ. Η τοπογραφική καταγραφή των διαδρομών του γιγαντιαίου σλάλομ ανδρών σε χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο “SOCHI”. Εκδόσεις Κυριακίδη, Τόμος 39, Τεύχος 2,3,4 σελ.57-59 (S11). 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη, 7-8 Δεκεμβρίου 2019 (short paper-S11).

2. Ξιάρχου, Π., Γιοβάνης, Β. Η επίδραση της υποδομής του χειμερινού τουρισμού στη χιονοδρομία και στους τραυματισμούς. 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης - Άσκηση και Υγεία. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, (e-poster, 3η βράβευση).

3. Αντωνίου, Ε., Γιοβάνης, Β. Ανάλυση των αγωνιστικών διαδρομών στη χιονοδρομία και στον κλασικό αθλητισμό. 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης - Άσκηση και Υγεία. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, (προφορική ανακοίνωση, 6η βράβευση).

4. Φυτιλή, Π., Γιοβάνης, Β. Ανάλυση της στρατηγικής ρυθμού των αθλητριών υψηλού επίπεδου στα 20κμ του αγωνιστικού βάδην. 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης - Άσκηση και Υγεία. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, (αναρτημένη ανακοίνωση).

5. Φυτιλή, Π., Γιοβάνης, Β. Μελέτη της μεταβολής της ταχύτητας στα 20km του αγωνιστικού βάδην γυναικών σε εθνικό επίπεδο. Εκδόσεις Κυριακίδη, Τόμος 39, Τεύχος 1, σελ.127 (O35). 27ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη, 12-14 Απριλίου 2019.

6. Γιοβάνης, Β., Αμούτζας, Κ., Μαναβέλη, Π. Η στρατηγική στο αγώνισμα τεχνικής κατάβασης (σλάλομ) των ανδρών. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Εκδόσεις Κυριακίδη, Τόμος 38, Τεύχος 3-4, σελ.107 (O25). 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη 8–9 Δεκεμβρίου 2018.

7. Πάνου, Ε., Γιοβάνης, Β. Επίδραση παρεμβατικού προγράμματος “Nordic Walking” στη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας ατόμων τρίτης ηλικίας. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Εκδόσεις Κυριακίδη, Τόμος 38, Τεύχος 1, σελ.122 (O26). 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη 27–29 Απριλίου 2018.   

8. Γιοβάνης, Β., Κοτιλέας, Γ., Βασιλοπούλου, Μ. Οι τραυματισμοί των χιονοδρόμων Αλπικού σκι και του Snowboard στο Vancouver του Καναδά. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Εκδόσεις Κυριακίδη, Τόμος 38, Τεύχος 1, σελ.125-126 (O34). 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη 27–29 Απριλίου 2018.    

9. Μπιλίση, Χ., Γιοβάνης, Β. Συμβολή της μουσικής στην επίδοση των ασκούμενων με σκι, παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα. Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία-Κοινωνία-Πολιτισμός. 4ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης, Αθήνα, 4-7 Μαΐου 2017, σελ. 134-135 (προφορική ανακοίνωση με βράβευση).  

10. Γιοβάνης, Β., Παπαϊωάννου, Ν. “Ups” – η νέα μέθοδος εκμάθησης του Αλπικού σκι. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Τόμος 36, Τεύχος 4, σελ.80 (O24). 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 10-11 Δεκεμβρίου 2016.  

11. Γιοβάνης, Β., Λιάκου, Φ., Μαυράκη, Ι.Δ., Κρίκος, Κ. Αξιολόγηση της απόδοσης ιδιοδεκτικότητας σε παιδιά που ασχολούνται με τη χιονοδρομία, θαλάσσιο σκι και αντισφαίριση. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Τόμος 36, Τεύχος 4, σελ.74 (O14). 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 10 - 11 Δεκεμβρίου 2016.  

12.   Γιοβάνης, Β., Πρίντεζη, Μ.Α., Τσαγάρη, Ν. Η συμβολή της μουσικής στην επίδοση των ασκούμενων στη χιονοδρομία. 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 25-27 Νοεμβρίου 2016, σελ.61-62.   

13.   Γιοβάνης, Β., Κούβαρης, Γ. Αξιολόγηση της αναερόβιας ισχύος των φοιτητών χιονοδρομίας και καλαθοσφαίρισης μέσω του «κυβοεργόμετρου». 2ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 25-27 Νοεμβρίου 2016, σελ.52-53. 

14.   Γιοβάνης, Β., Καδδάς, Π., Καλύβας, Κ. Οι μέθοδοι αξιολόγησης της αναερόβιας ισχύος στη χιονοδρομία μέσω του προσομοιωτή «κυβοεργόμετρου». 6ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, 4-6 Νοεμβρίου 2016, ΑΘΗΝΑ, σελ.36 (P18). 

15.   Γιοβάνης, Β., Ζάμπα, Χ. Η συμβολή της μουσικής στην επίδοση των ασκουμένων με roller-ski. 6ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, 4-6 Νοεμβρίου 2016, ΑΘΗΝΑ, σελ.53-54 (P10). 

16.   Γιοβάνης, Β., Βασιλείου, Π. Η αξιολόγηση της αναερόβιας ικανότητας των χιονοδρόμων αλπικού σκι μέσω του προσομοιωτή του σλάλομ. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη (2015). Τόμος 35, Τεύχος 2-3, σελ.38 (O7). 

17.   Γιοβάνης, Β., Κωστόπουλος, Θ., Κωνσταντόπουλος, Ε. Αξιολόγηση της αναερόβιας ικανότητας (ισχύος) των φοιτητών χιονοδρομίας, ποδόσφαιρου και χορού μέσω προσομοίωσης σε κύβους. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη (2015). Τόμος 35, Τεύχος 2-3, σελ.37 (O6). 

18.   Γιοβάνης, Β., Μπελεσιώτης, Κ., Μπονοβόλια, Μ. Οι Τραυματισμοί των χιονοδρόμων στο Val D΄ Isere (Γαλλία). Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη (2014). Τόμος 34, Τεύχος 1, σελ.120 (O35). 

19.   Giovanis, V. Kinematyczna analiza narciarek w biegach narciarskich [Kinematic analysis of female cross country ski competition – in Polish]. Symposium of Biomechanics of Sport and Rehabilitation being held in Warsaw on 5-6th of December 2013, p. 95, (Oral presentation). 

20.   Γιοβάνης, Β., Γιαγκής, Φ. Τοπογραφική καταγραφή της αγωνιστικής διαδρομής του σλάλομ στο χιονοδρομικό κέντρο της Νάουσας. 2ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης: Άσκηση & Υγεία, ΤΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ, Αθήνα, 19-21 Απριλίου 2013, (Ρ22).

21.   Γιοβάνης, Β., Κούρτη, Δ. Κινηματική ανάλυση των αθλητριών σκι αντοχής στο αγώνισμα 10 km κλασικής τεχνικής. 2ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης: Άσκηση & Υγεία, ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ, Αθήνα, 19-21 Απριλίου 2013, (Ρ21).

22.   Giovanis V., Erdmann, W.S. Kinematic analysis of runners in Olympus Marathon 2011. 2nd International Science Congress, Bon Maharaj Engineering College, Vrindavan-Mathura, UP, India, 8 - 9 December 2012, p. 242 (Oral presentation).   

23.   Κομπού, Σ., Κυπραίος, Γ., Γιοβάνης, Β. Πρόταση δημιουργίας σύνθετου αγωνίσματος αλπικού σκι και θαλασσίου σκι. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής: "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό: H Απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο", Σπάρτη, 7-9 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 16 (Ι 29).  

24.   Γιοβάνης, Β., Κωνσταντινίδης, Κ., Παπαϊωάννου, Μ. Δημιουργία πρωτοκόλλου απόδοσης των χιονοδρόμων σε αγώνες αλπικού σκι. 20ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 18-20 Μαϊου 2012, (Ο261).

25.   Γιοβάνης, Β., Καμπούρη, Μ., Φουντά, Β. Η αξιολόγηση της   συμπεριφοράς των χιονοπέδιλων αλπικού σκι στο χιόνι. Επιστημονικό Συνέδριο «Έρευνα & Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη», 6-8 Μαϊου 2011, ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ.108 (94).   

26. Γιοβάνης, Β., Τριάντου, Β., Νικοληάς, Σ. Τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά των χιονοδρόμων της Αράχωβας στο αλπικό σκι. 11ο Θεματικό Συνέδριο της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 11-12 Δεκεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη, σελ.35 (O26).

27. Γιοβάνης, Β., Μπόντιας, Δ. Κινηματική ανάλυση των γυναικών χιονοδρόμων στο αγώνισμα υπεργιγαντιαίας κατάβασης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 2009. 11ο Θεματικό Συνέδριο της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος, 11-12 Δεκεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη, σελ.34-35 (O25).

28. Γιοβάνης, Β., Ραμαντάνη, Ε., Μπάδας, Ε. Η διατροφή των φοιτητών του ΤΕΦΑΑ και των χιονοδρόμων σχετικά με τη συχνότητα των γευμάτων. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 25-28 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα, (22).

29. Γιοβάνης, Β., Κοτρώτσιος, Σ. Η σύγκριση των φυσικών ικανοτήτων των χιονοδρόμων αλπικού σκι με τους παίκτες του τένις πριν και μετά τη χιονοδρομική περίοδο. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 25-28 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα, (24).

30. Γιοβάνης, Β., Κακαβάνης, Ε. Κινηματική ανάλυση των χιονοδρόμων στο αγώνισμα Ελεύθερης κατάβασης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 2009. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,  25-28 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα, (12).

31. Γιοβάνης, Β., Παπαδοπούλου, Ε., Κρίκος, Κ. Η συμβολή των τροχοπέδιλων στη διδασκαλία του αλπικού σκι στους φοιτητές του ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Τεύχος 67, σελ.79 (O51), Θεσσαλονίκη (2008).   

32. Αμούτζας, Κ., Γιοβάνης, Β. Παράγοντες που συμβάλουν στη μείωση των ατυχημάτων στο αλπικό σκι. 16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 16-18 Μαϊου (2008), σελ.14 (Ο204).

33. Erdmann, W.S., Aschenbrenner, P., Giovanis, V. Mechanical investigations of Alpine ski tactics based on the distribution of velocity of running of the whole course. Muller E. et al. (eds.), Book of Abstracts of the 4th International Congress on Science and Skiing. St. Christoph am Arlberg–Austria, University of Salzburg, December 14-20, 2007, p. 153. 

34. Baka, R., Aschenbrenner, P., Giovanis, V. Ο ρόλος της φυσικής κατάστασης στην εξέλιξη των δασκάλων του σκι. 15ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 18-20 Μαϊου 2007, σελ.1.

35. Γιοβάνης, Β., Κυριάκης, Β. Καταγραφή των οργάνων τοπογραφίας και δυνατότητες εφαρμογής τους στο αλπικό σκι. Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Τεύχος 63, σελ.52 (O20), Θεσσαλονίκη 2007.    

36. Γιοβάνης, Β., Τήκος, Κ., Γιοβάνη, Χ. Η επίδραση της προπόνησης σε υψόμετρο στις φυσικές ικανότητες των φοιτητών της ειδικότητας χιονοδρομίας. 14ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 19-21 Μαϊου 2006,  σελ.21 (241).

37. Aschenbrenner, P., Erdmann, W.S., Giovanis, V.,Lipinska, P. Investigations on technique and tactics of race walking during Olympic Games Athens 2004 - first announcement. Schwameder H. et al. (eds.), Proceedings of the XXIV International Symposium on Biomechanics in Sports. University of Salzburg, July, 14-18, 2006, Volume 1, p. 517.

38. Γιοβάνης, Β. Καταγραφή των χαρακτηριστικών των ατυχημάτων σε Έλληνες χιονοδρόμους. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, 16-18 Μαϊου 2003, σελ.292 (440).

39. Γιοβάνης, Β. Πρακτική εφαρμογή της τοπογραφικής και κινηματικής ανάλυσης των σλάλομ στο Αλπικό σκι. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, Αθήνα, 9-11Μαϊου 2003, σελ. 26.

40. Erdmann, W.S., Giovanis, V. Aschenbrenner P., Suchanowski A. 2001.Geometry and Running of the Alpine Ski FIS World Cup Giant Slalom, Part two – Velosity. Blackwell J.R. – eds. XIX International Symposium on Biomechanics in Sports. University of San Francisco, June 20-26, 2001, p. 5.

41. Γιοβάνης, Β. Κινηματική και Τοπογραφική ανάλυση της Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης: Η σχέση της με τους με τραυματισμούς. «΄Άσκηση, Ευρωστία, Υγεία». 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικής Επιστήμης  Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2000, σελ. 119-120.  

 

42. Erdmann, W.S., Giovanis, V. Incidents in Alpine Skiing Giant Slalom. H.J. Riehle, M.M. Vieten - ed. Proceedings II, ISBS’ 98. XVI International Symposium on Biomechanics in Sports, University of Konstanz, Germany. July 21-25, 1998, pp. 311-312.  

43. Giovanis, V., Erdmann, W.S. Przejazd toru slalomowego giganta w narciarstwie alpejskim zawodnikow Grecji [Running of Giant Slalom course in Alpine Skiing of Greek competitors – in Polish]. Material of All - Polish Conference Locomotion ’98, Gdansk, 5-6 June 1998, pp.98-101.  

44. Erdmann, W.S., Giovanis, V. Investigations on kinematics of giant slalom’s  tactics in alpine skiing. Miyashita M., Fukunaga T. - eds. Book of abstracts. XVI Congress of the International Society of Biomechanics. Tokyo, 25-29 August 1997, p. 79.

45. Erdmann, W.S., & Giovanis, V. Badania ruchu narciarza alpejczyka (in Polish). [«Έρευνα της κίνησης του χιονοδρόμου Αλπικού σκι»]. Materialy Ogolnopolskiej Konferencji z okazji 25 lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Gdansku. Czerwinski J. - εκδ. Πρακτικά του Πανπολωνικού Συνεδρίου με αφορμή την 25η επέτειο της Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής του Gdansk, 28-29 Οκτωβρίου 1994, σελ. 14.

 

 

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ   

         ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. Αμούτζας, Κ., Γιοβάνης, Β. Παράγοντες που συμβάλουν στη μείωση των ατυχημάτων στους χιονοδρόμους Αλπικού σκι. Physical EducationSportHealth (Φυσική Αγωγή-Αθλητισμός-Υγεία) 2019, τεύχος 33 (υπό δημοσίευση).

2. Erdmann, W.S., Dancewicz-Nosko, D., Giovanis, V. (2019). Velocity distribution of women’s 30-km cross-country skiing during Olympic Games from 2002-2014. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 2019 January; 59(1): 17-24. IF = 1.120 

3. Panou, H.A., Giovanis, V.F., Tsougos E., Angelidis, G. Influence of the Nordic walking intervention program on the improvement of functional parameters in older women. Topics in Geriatric Rehabilitation, April/June 2019; 35(2): 129–133. IF = 0.461

4. Erdmann, W.S., Aschenbrenner, P., Giovanis, V. (2018). Methods for acquiring kinematic data in alpine skiing (Part 1 & Part 2). Blog of the British Journal of Sports Medicine, Posted on September 23 & October 25.  IF = 7.867

5. Giovanis, V., Aschenbrenner, P., Giovani, Ch. Intensification of the process of alpine skiing teaching through training on inline skates. International Journal of Current Advanced Research, September 2018; 7(9): 15256-15259 IF = 6.614      

6. Giovanis, V., Amoutzas, K., Aschenbrenner, P., Baka, R., Giovani, Ch. The role of Physical Fitness in teaching Alpine skiing on Assessment, Fear and Self-Esteem. International Journal of Current Advanced Research, August 2018; 7(8): 14967-14972. IF = 6.614    

7. Panou, H., Giovanis, V. Correlation of the parameters of Senior Fitness Test and Bosco test in older adults. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche, 2018 May; 177(5): 212-218.

8. Giovanis, V., Amoutzas, K., Giovani, Ch., Vlastari, E. Optimising the diagnosis of Alpine Skiing skiers’ Physical Ability. International Journal of Current Advanced Research, July 2018; 7(7): 14527 -14531. IF = 6.614 

9. Fitili, P., Giovanis, V., & Sanidopoulos, G. The characteristics of the Greek athletes’ of race walking in relation to the frequency of injuries. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2018; 22(3): 130-135.

10. Giovanis, V.F., Yiaghis, F.A., Vasileiou, P.V. Topographic recording of the Slalom racing route in snow. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2018; 22(1): 4-10.  

11. Aschenbrenner, P.H., Giovanis, V.F. The characteristics of Poland’s alpine skier’s (students) related to the frequency of accidents. Physical education of students, 2018; 22(4): 167–174.  

12. Erdmann, W.S., Giovanis, V., Aschenbrenner, P., Kyriakis, V., Suchanowski, A. Methods for acquiring data on terrain geomorphology, course geometry and kinematics of competitors’ runs in alpine skiing: a historical review. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2017; 19(1): 69-79. IF=1,042

13. Giovanis, V.F., Kampouri, M.K., Roumelioti, F.D. Evaluation of skis of alpine skiing behavior on the snow. Physical education of students, 2017; 21 (1): 22–26.

14. Giovanis, V.F., Vasileiou, P.V. Evaluation of the anaerobic ability of alpine skiing skiers through the slalom simulator. Physical Education of Students. Scientific journal, 2017; 21(5): 213–218. 

15. Giovanis, V.F., Vasileiou, P.V., Bekris, E.M. The diagnosis and comparison of physical abilities of Skiers and Footballers. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2017; 21(5): 221–226.

16. Giovanis, V., Panou, H. Anthropometric profile of Greek alpine ski athletes. Journal of Physical Education and Sport, 2017; 17(3): 1048–1053.

17. Panou, H.A., Giovanis, V.F. Review on interventional "nordic    walking" exercise programs for improving life quality for older adults. Journal of Educational Research and Studies, 2016; 4(3): 26-29.

18. Giovanis, V., Margari, E. The evolution of the winter paralympic games and sports. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. Scientific journal 2015; No 3, pp. 68-79.

19. Giovanis, V. Kinematyczna analiza i taktyka biegów narciarskich kobiet  (Kinematic analysis and tactics of women's cross-country skiing). Physical Education and Sport journal, 2014; 58(1): 1-10 (in Polish).  

20. Giovanis V., Erdmann, W.S. Kinematic Analysis of Runners in the 2011 Olympus Marathon. Research Journal of Physical Education Sciences, 2013; 1(1): 7-12.

21. Giovanis,V.,Aschenbrenner,P., Erdmann,W.S. Sport fight during alpine skiing course running – martial arts can increase the efficiency of skiers training. Archives of  Budo journal, 2013; 9(3): 189–194.  IF= 0.839  

22. Giovanis, V., Amoutzas, K., Vasileiou, E., Ramantani, E., Badas, Th. The diet of skiers with regard to the frequency of dinners. Physical Education of Students. Scientific journal, 2013; No 6, pp. 96-102.  

23. Giovanis, V., Kotrotsios, S. The comparison of physical abilities between alpine skiing skiers’ and tennis players. Physical Education of Students. Scientific journal, 2012, No 6, pp. 144-148.

24. Lapszo, J., Giovanis, V., Prusik, K., Prusik, K. Balance control contributors - the relationships between leg strength and balance control ability in seniors. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2012; 14(3): 3-8.  IF=1,042

25. Bekris, E., Giovanis, V., Anagnostakos, K., Dafopoulou, G., Souglis, A., Sotiropoulos A. Ιnvestigation of possible changes to biochemical indices regarding specific forms of exercise (soccer, swimming etc) in childhood. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. Scientific journal, 2011; No 2, pp. 140-148.

26. Prusik, K., Lapszo, J., Giovanis, V., Prusik, K. Age and sex differences in leg strength in stepping up movements. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. Scientific journal, 2011; No 10, pp. 125-129.

27. Giovanis, V., Gompakis, Th. The characteristics of Switzerland’s alpine skier’s related to the frequency of accidents. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. Scientific journal, 2011; No 11, pp. 146-151.

28. Aschenbrenner,P., Giovanis, V. Influence of chosen environmental factors on average speed gained in downhill race during the FIS alpine world cup. Journal “Science and Sports”, 2010; Nr 2, pp. 106-121.

29. Γιοβάνης, Β., Γιοβάνη, Χ., Κοτρώτσιος, Σ., Lapszo, J. Ανασκόπηση των μεθόδων προσομοίωσης στη χιονοδρομία. Physical Education – Sport – Health (Φυσική Αγωγή-Αθλητισμός-Υγεία), 2010; Vol. 25, pp.18-38.

30. Γιοβάνης, Β. Τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων χιονοδρόμων σε σχέση με τη συχνότητα των ατυχημάτων. Ιατρικά χρονικά, 2009; Τόμος 32, pp.178 - 184.

31. Giovanis, V. Systematics and correction of skiing technique errors in beginners based on biomechanical analysis. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports. Scientific journal, 2009; No 12, pp. 226-228.

32. Giovanis, V. Ocena bezpieczenstwa przejazdu trasy slalomowej (Αξιολόγηση της ασφάλειας της διαδρομής ενός Σλάλομ).  Sport Wyczynowy, 1999; Volume 3-4, pp. 19-30 (in Polish).

33. Chojnacki, K., Giovanis, V. The comparative analysis of injuries in downhill skiing of Poland, Holland and Greece. Medycyna Sportowa, 1996; Nr 60/61, p. 45 (in Polish).

 

 

 

Άλλες εργασίες υπό κρίση:

1. Giovanis, V.F., Bilisi, Ch. I. The contribution of music to the alpine skiers’ performance at rollers, ice skate and ski. Journal of Strength & Conditioning Research (reviewed). 

2. Erdmann, W.S., Aschenbrenner, P., Giovanis, V. Modern technology assists disabled competitors: the first “Cybathlon” special competition in Zürich. Sports Medicine (reviewed).

7. ΚΡΙΤΗΣ (REVIEWER) ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Baltic journal of Health and physical activity (28th September 2012).

2. Baltic journal of Health and physical activity (26th November 2012).

3. Baltic journal of Health and physical activity (22th July 2013).

4. Baltic journal of Health and physical activity (2th March 2015).

5. Baltic journal of Health and physical activity (10th September, 2015).

6. International Journal of Sports Medicine (28th December 2017). 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training  and Sports Journal (από το 2011).

2.  Physical Education of Students (από το 2012).             

9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1)   2nd International Science Congress (8-9 December, 2012, Vrindavan -Mathura, UP, INDIA)

α) Sectional President for Physical Education Sciences

β) Sectional President for Educational Sciences

γ) Sectional President for Library Sciences

2) Symposium of Biomechanics of Sport and Rehabilitation (being held in Warsaw - Poland on 5-6th of December 2013)

α) Chairman for the poster session during Symposium of Sport and Rehabilitation.

3) 4ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης, Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός, ΑΘΗΝΑ, 4-7 Μαΐου 2017.

α) Προεδρείο του συνεδρίου   

 

10. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αριθμός ετεροαναφορών:  

Google Scholar:

Citation        72

h - index      4

i10h – index 2

Συνολικό      IF =   46.233        

Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε στις 05/05/2019

 

11. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Επιβλέπων καθηγητής της διδακτορικής φοιτήτριας Ελένης Πάνου με θέμα: «Επίδραση παρεμβατικού προγράμματος περπατήματος με μπαστούνια (“nordic walking”) στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και στην ποιότητα ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας», ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ (η Διδακτορική Διατριβή ολοκληρώθηκε στις 16 Μαρτίου 2018).    

Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου με θέμα: «Επίπεδα βιοχημικών παραμέτρων (Ινωδογόνο, Κορτιζόλη, Τεστοστερόνη, TNF-a (Tumor Necrosis Factor-a)) προ και μετά από βαριά καταπόνηση (άσκηση)», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 4/12/2014.

Επιβλέπων καθηγητής της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Παναγιώτας Φυτιλή με θέμα: «Διαχρονική εξέλιξη της βάδισης και της στρατηγικής ρυθμού του αγωνιστικού βάδην γυναικών», ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, 2019 (υποστήριξη στις 24/5/2019).  
 Επιβλέπων καθηγητής του μεταπτυχιακού φοιτητή Αθανασίου Φινές με θέμα: «Οι τραυματισμοί στην αγωνιστική αλπική χιονοδρομία»,  ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, 2019 (δρομολογείται).  
 
 

12.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1)  Μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθήνας.  από το 1979.

2)  Μέλος του Συλλόγου των Διδασκόντων του ΤΕΦΑΑ - ΣΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 1983.

3)  Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕΠΦΑ).

4)  Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασκάλων και Προπονητών Χιονοδρομίας  από το 1985.

5)  Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δασκάλων και Προπονητών Σκι (IVSI & ISIA) από το 1985.

6)  Μέλος της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων, από το 1991.

7)  Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Χιονοδρόμων Ορειβατών Δαύλειας, από το 1992.

8)  Μέλος της Πολωνικής Ένωσης Βιομηχανικής, από το 1995.

9)  Ιδρυτικό μέλος του Έλληνο-Πολωνικού Συλλόγου Φιλίας και Συνεργασίας, από το 1995.

10) Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικής Επιστήμης, από το 2000.

11) Το 2000 (23 Δεκεμβρίου) και το 2003 (14 Φεβρουαρίου) συμμετείχα ως εθελοντής προπονητής στην προετοιμασία των φοιτητών του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παγοδρομίας Ταχύτητας Μικρής Πίστας (Αμαρούσι) στα αγωνίσματα 1000 m και 500 m. Οι παραπάνω φοιτητές κατέλαβαν την 2η και 3η θέση στα αντίστοιχα αγωνίσματα.

12) Το 1995, 2005 και 2007 ήμουν ως εθελοντής συντονιστής προπονητής και μασέρ της Πολωνικής ομάδας υπέρ-μαραθωνοδρόμων στο "Σπάρταθλον" (Αθήνα - Σπάρτη 246 km), όπου οι καλύτεροι Πολωνοί δρομείς Dudek E., Ruta T. και Kurylo P. έλαβαν διαχρονικά την 4η, 6η και 2η θέση αντίστοιχα.     

13) Από το 2013 μέχρι 2017 ήμουν ως εθελοντής συντονιστής προπονητής ενός μέλους του αθλητικού τμήματος του Πολωνικού Σχολείου στην Αθήνα και συγκεκριμένα του Βασίλη Ζαγκλέ 68 ετών, ο οποίος είχε τερματίσει επιτυχώς το Αυθεντικό Κλασικό Μαραθώνιο σε αντίστοιχες χρονολογίες με χρόνο περίπου 5 ώρες.    

14) Με αφορμή την επέτειο 50 ετών του αθλητικού συλλόγου χιονοδρομίας “MKS Karkonosze” (Κάτω Σιλεσία – Πολωνίας), δόθηκε βραβείο με ευχαριστίες για τις σπουδαίες και εξαιρετικές αθλητικές διακρίσεις και για την συμμετοχή στην εξέλιξη του τοπικού χιονοδρομικού κέντρου και του σωματείου (Jelenia Gora 1955–2005).

15) Μέλος του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, από το 2004

16) Μέλος του Μεταπολεμικού Συλλόγου Ελλήνων Προσφύγων από την Πολωνία («ΜΕΤΑ»), από το 2010

17) Με αφορμή την επέτειο 60 ετών του αθλητικού συλλόγου χιονοδρομίας “MKS Karkonosze” (Κάτω Σιλεσία – Πολωνίας), δόθηκε βραβείο (ονομαστικό αγαλματίδιο) με ευχαριστίες για την έμπρακτη συμμετοχή στην προώθηση της ιδέας των χειμερινών αθλημάτων – κλασικής χιονοδρομίας (Jelenia Gora 1955–2015).

18) Δωρεά προς τη βιβλιοθήκη της ΣΕΦΑΑ-ΕΚΠΑ των είκοσι δυο (22) τευχών του Περιοδικού «Αcta of bioengineering and biomechanics» και είκοσι (20) αντίτυπων του άρθρου «Correlation of the parameters of senior fitness test and Bosco Test in older adults» από το Περιοδικό Gazzetta Medica Italiana 2018 May;177(5):212-8.   

19) Μετά την πολύχρονη εμπειρία μου στην κλασική και αλπική χιονοδρομία, στο τέλος της ακαδημαϊκής μου καριέρας έχω προτείνει στην Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων (ΕΟΧΑ) με αριθμό πρωτοκόλλου 975/10.4.18 να παρουσιάσει στο 51ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (FIS) την πρόταση μου για το νέο χειμερινό άθλημα ανδρών και γυναικών, το «μοντέρνο σύνθετο». Το νέο αυτό άθλημα θα διεξάγεται σε δύο ημέρες: την πρώτη ημέρα το αγώνισμα του γιγαντιαίου σλάλομ, ενώ τη δεύτερη ημέρα το αγώνισμα του σκι αντοχής 10 km με ελεύθερη τεχνική για τους άνδρες και 5 km για τις γυναίκες αντίστοιχα. Η παραπάνω πρόταση εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή στη Ζυρίχη Ελβετίας το Φθινόπωρο 2018.