Ανάλυση των αγωνιστικών διαδρομών στη χιονοδρομία και στον κλασικό αθλητισμό.

Citation:

Αντωνίου, Ε. Γιοβάνης. Ανάλυση των αγωνιστικών διαδρομών στη χιονοδρομία και στον κλασικό αθλητισμό. Βιβλίο Περιλήψεων 5ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης, ΣΕΦΑΑ Αθήνα. 2019:156. Copy at http://www.tinyurl.com/y6nvbslo