Επίδραση παρεμβατικού προγράμματος “Nordic Walking” στη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας ατόμων τρίτης ηλικίας [Effect of the Nordic Walking intervention progra

Citation:

Πάνου Ε, Γιοβάνης Β. Επίδραση παρεμβατικού προγράμματος “Nordic Walking” στη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας ατόμων τρίτης ηλικίας [Effect of the Nordic Walking intervention progra. 21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη. 2018;38(1):122. Copy at http://www.tinyurl.com/y5632a8e