Η επίδραση της υποδομής του χειμερινού τουρισμού στη χιονοδρομία και στους τραυματισμούς.

Citation:

Ξιάρχου, Π. Γιοβάνης. Η επίδραση της υποδομής του χειμερινού τουρισμού στη χιονοδρομία και στους τραυματισμούς. Βιβλίο Περιλήψεων 5ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης, ΣΕΦΑΑ Αθήνα. 2019:167. Copy at http://www.tinyurl.com/y6xx4w9t