Η συμβολή της μουσικής στην επίδοση των ασκουμένων με roller-ski

Citation:

Γιοβάνης Β, Ζάμπα Χ. Η συμβολή της μουσικής στην επίδοση των ασκουμένων με roller-ski. 6ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, Αθήνα. 2016:53-54. Copy at http://www.tinyurl.com/y5crkfo9