Κινηματική ανάλυση των διαδρομών των σλάλομ της αλπικής χιονοδρομίας και το πρόβλημα τραυματισμών. Διδακτορική Διατριβή.

Citation:

Γιοβάνης Βασίλειος. Κινηματική ανάλυση των διαδρομών των σλάλομ της αλπικής χιονοδρομίας και το πρόβλημα τραυματισμών. Διδακτορική Διατριβή. 1998. Copy at http://www.tinyurl.com/y2tt4p9e