Κινηματική και Τοπογραφική ανάλυση της Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης: Η σχέση της με τους τραυματισμούς

Citation:

Γιοβάνης Β. Κινηματική και Τοπογραφική ανάλυση της Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης: Η σχέση της με τους τραυματισμούς. 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Αθλητικής Επιστήμης, Αθήνα. 2000;1:119-120. Copy at http://www.tinyurl.com/y3ks68gv