Μελέτη της μεταβολής της ταχύτητας στα 20km του αγωνιστικού βάδην γυναικών σε εθνικό επίπεδο.

Citation:

Φυτιλή, Π. Γιοβάνης. Μελέτη της μεταβολής της ταχύτητας στα 20km του αγωνιστικού βάδην γυναικών σε εθνικό επίπεδο. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. 2019;39(1):127. Copy at http://www.tinyurl.com/y2krpj5e