Οι τραυματισμοί των χιονοδρόμων στην Ελλάδα.

Citation:

Φινές, Α. Γιοβάνης. Οι τραυματισμοί των χιονοδρόμων στην Ελλάδα. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη, 7-8 Δεκεμβρίου 2019 (Ο27). 2019;39(2-4):81. Copy at http://www.tinyurl.com/y3l6wf2y