Τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων χιονοδρόμων σε σχέση με τη συχνότητα των ατυχημάτων

Citation:

Giovanis V. Τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων χιονοδρόμων σε σχέση με τη συχνότητα των ατυχημάτων. Ιατρικά χρονικά. 2009;32:178 - 184. Copy at http://www.tinyurl.com/yyx8m584