"Χειμερινά αθλήματα - Χιονοδρομία"

Citation:

Γιοβάνης ΒΦ. "Χειμερινά αθλήματα - Χιονοδρομία". In: Παιδαγωγική - Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό. Vol. 9. Ελληνικά Γράμματα; 1993. pp. 5117 - 5118, 5131. Copy at http://www.tinyurl.com/yype3j99