Η συντακτική ταυτότητα της μετακίνησης κεφαλής [The syntactic status of head-movement]

Citation:

Spyropoulos, Vassilios. 2003. Η συντακτική ταυτότητα της μετακίνησης κεφαλής [The syntactic status of head-movement]. In Σύγχρονες Τάσεις στην Ελληνική Γλωσσολογία [Current Trends in Greek Linguistics], 262-283. Athens: Patakis.