Η ταυτότητα της Οφίτικης Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της [Ofitika Pontic: A linguistic study of the sources and its speakers]

Citation:

Revithiadou, Anthi, Vassilios Spyropoulos, and Konstantinos Kakarikos. 2012. Η ταυτότητα της Οφίτικης Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της [Ofitika Pontic: A linguistic study of the sources and its speakers]. Centre for Asia Minor Studies Bulletin 17: 217-276.