Οφίτικα: Πτυχές της Γραμματικής Δομής μίας Ποντιακής Διαλέκτου [Ofitika: Aspects of the Grammatical Structure of a Pontic Dialect]

Citation:

Revithiadou, Anthi, and Vassilios Spyropoulos. 2012. Οφίτικα: Πτυχές της Γραμματικής Δομής μίας Ποντιακής Διαλέκτου [Ofitika: Aspects of the Grammatical Structure of a Pontic Dialect]. Thessaloniki: Kyriakides Brothers.