70095 - Τουρκική Διπλωματία κατά την Ψυχροπολεμική Περίοδο

Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε για να καλύψει εκτενώς την Τουρκική διπλωματική ιστορία κατά την πολύπλοκη ψυχροπολεμική περίοδο, παράλληλα με την παρουσίαση και ανάλυση της σχέσης της Άγκυρας με τη Δύση. Θεωρήθηκε αναγκαία η προσθήκη του ώστε να αποσυμφορηθεί ο όγκος ύλης του μαθήματος Εισαγωγή στη Διπλωματική Ιστορία της Τουρκίας (70058), του οποίου και αποτελεί συνέχεια.

Οι φοιτητές θα εισαχθούν στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και στις ιδιαιτερότητες αυτής και θα μελετήσουν την εξέλιξη του ρόλου της Τουρκίας, αφενός ως μέλος του δυτικού μπλοκ και της Βορειοατλαντικής συμμαχίας, αφετέρου της διμερούς σχέσης της με τις ΗΠΑ και του ρόλου της Άγκυρας ως φορέας της πολιτικής της Washington στην Μ. Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Semester: 

Spring

Offered: 

2022