Distinctions

2001-2002

Χορηγία του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» για την έκδοση της διατριβής μου Personhood Re-examined, «όλως εξαιρετικώς», με Πρόλογο του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Έγκριση του Τομέα «Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας», του (νυν) Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ για το προπτυχιακό μάθημα «Ψυχολογία της Θρησκείας», κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, για την εκτύπωση με έξοδα του Πανεπιστημίου και διανομή στους φοιτητές του συγγράμματος Αθανασίου Γ. Μελισσάρη, Η αγάπη: Υπέρβαση του θανάτου. Συμβολή στην Ψυχολογία της Θρησκείας.

Πρόγραμμα Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
Πρόγραμμα υποτροφιών που στοχεύει στην ανάδειξη ηγετικών προσωπικοτήτων και επιδοτεί την έρευνα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Η επιλογή μεταξύ ικανών και διακεκριμένων συναδέλφων έγινε από ειδική επιστημονική Επιτροπή.

1995-1999

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το ΙΚΥ, ένας από τους πιο ιστορικούς οργανισμούς της χώρας· διατρέχει μέχρι σήμερα μια μακρόχρονη πορεία προσφοράς στην προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τέχνης, της γλώσσας και του πολιτισμού, στοχεύοντας στην ανάδειξή τους στη σύγχρονη κοινωνία, υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που θέτει το διεθνές περιβάλλον. Η συγκεκριμένη υποτροφία απαιτεί μια διαδικασία ειδικού διαγωνισμού, ο οποίος περιελάμβανε γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα της ειδίκευσης «Γενική Ποιμαντική», «Ειδική Ποιμαντική», «Ποιμαντική Ψυχολογία» και άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Η προκήρυξη ήταν για μία θέση και η σειρά επιτυχίας ήταν η 1η.

1995-1996

Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»
Πιστεύοντας ότι η καλύτερη εκκίνηση είναι οι ίσες ευκαιρίες, το Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», στο πλαίσιο εκπλήρωσης των όρων της Διαθήκης του Αριστοτέλη Ωνάση, έχει καθιερώσει από το 1978 ένα ολοκληρωμένο και αξιοκρατικό πρόγραμμα που επιτρέπει σε Έλληνες και αλλοδαπούς επιστήμονες να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να προχωρήσουν την έρευνά τους. Τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες προκηρύσσονται κάθε χρόνο βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος. Όπως σημειώνει ο αείμνηστος Στέλιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, «η παροχή της υποτροφίας, αυτή καθ’ εαυτή, εκτός από την οικονομική ενίσχυση, αποτελεί τίτλο τιμής για τον υπότροφο, αφού απονέμεται σ’ αυτόν μετά από έλεγχο από επιτροπές εξαίρετων Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Καλλιτεχνικών Ιδρυμάτων… Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι υπότροφοι του Ιδρύματος να αντιμετωπίζονται από τα αλλοδαπά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με εμπιστοσύνη ως προς την επιστημονική υποδομή τους και τη σοβαρότητά τους, τόσο κατά την εισαγωγή όσο κατά τη διάρκεια φοίτησης» (Λεύκωμα Υποτρόφων, Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Αθήνα, 1996, σ. 9).

Δίπλωμα Διάκρισης του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», σε ειδική τελετή, το 1996, «που με την παραίνεση  Διακεκριμένων Καθηγητών και άλλων επαϊόντων επελέγη μεταξύ πολλών και αξίων και ετιμήθη με υποτροφία, λόγω αρετής, φιλομάθειας και εξαιρετικής επιδόσεως».

Ίδρυμα «Eleni Gatzoyiannis Scholarship», Πανεπιστήμιο Βοστώνης
Συναγωνισμός μεταξύ ταλαντούχων και ικανών νέων ανθρώπων διαφόρων ειδικοτήτων και ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστημίων της μείζονος περιοχής της Βοστώνης, με Ελληνική καταγωγή και επιλογή ενός υποτρόφου.  

 Τμήμα Υποτροφιών της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

1994-1995

Διάκρισης «Graduate Scholarship» του Πανεπιστημίου της Βοστώνης

Ίδρυμα «Louis Gerontelis Scholarship», Πανεπιστήμιο Βοστώνης

Τμήμα Υποτροφιών της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων Ι. Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Κατόπιν ενθέρμου υποστηρίξεως του Μητροπολίτου Βρεσθένης (νυν πρ. Αμερικής) Δημητρίου (Τρακατέλλη), λόγω της εισαγωγής στο Πρόγραμμα του Διδακτορικού Προγράμματος του Πανεπιστημίου της Βοστώνης «η είσοδος εις το οποίον είναι δυσχερεστάτη ακόμη και δια αριστούχους Αμερικανούς φοιτητάς». Στη Συστατική Επιστολή του σημείωνε σχετικά με την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου: «… ο κ. Μελισσάρης επέδειξε ασυνήθη εργατικότητα, επιμέλειαν και μεθοδικότητα, υπήρξεν υπόδειγμα ήθους, ευθύνης, και πνεύματος εκκλησιαστικής διακονίας, κατώρθωσε δι’ αόκνων προσπαθειών να προσαρμοσθή ταχέως εις τας δυσκόλους συνθήκας του προγράμματος, και έδειξεν ότι έχει τα απαιτούμενα προσόντα δια σπουδήν και δημιουργικήν έρευναν και εις το διδακτορικόν ακόμη επίπεδον. Ηρίστευσεν εις τα μαθήματα, τα οποία παρηκολούθησεν εντός του Προγράμματος Th.M., η δε σχετική διατριβή του υπό τον τίτλον Η μετάνοια κατά τον Άγιον Ιωάννην Χρυσόστομον (Repentance According to St. John Chrysostom) έγινε δεκτή υπό της ειδικής εξεταστικής επιτροπής Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης κατά μήνα Μαϊον του 1993 με το βαθμόν Άριστα. Εν όψει της ανωτέρω λαμπράς επιδόσεως του κ. Μελισσάρη, δεν είναι τυχαίον ότι εγένετο δεκτός και εις το Διδακτορικόν Θεολογικόν Πρόγραμμα (Th.D.) του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, και ήδη από του Σεπτεμβρίου του 1993 έχει ενταχθή πλήρως εις το πρόγραμμα αυτό, η είσοδος εις το οποίον είναι δυσχερεστάτη ακόμη και δια αριστούχους Αμερικανούς φοιτητάς».

1993-1995

Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»

 Ίδρυμα «Josephine S. Williams Scholars» Πανεπιστημίου της Βοστώνης

1992-1993

Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης»

 Ι. Σ. της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

1991-1992

Ίδρυμα «Theodore and Fotini Gargas Memorial Scholarship», HC/HC, Βοστώνης.

1987-1991

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Πρωτεύσας και αριστεύσας και στα τέσσερα έτη φοίτησης στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κληροδότημα «Αντωνίου Παπαδάκη»
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν γραπτών εξετάσεων μεταξύ υποψηφίων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε τρία μαθήματα της οικείας Σχολής και σε κοινή εξέταση στο μάθημα της «Έκθεσης Ιδεών».