Αίσθημα μοναξιάς στο σχολείο, ταύτιση με την τάξη και αντίληψη του κλίματος κινήτρων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής: Αποκαλύπτοντας πιθανές

Citation:

Mouratidis, A., Sideridis, G., Ageriadis, T., & Giouzelis, C. (2006). Αίσθημα μοναξιάς στο σχολείο, ταύτιση με την τάξη και αντίληψη του κλίματος κινήτρων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής: Αποκαλύπτοντας πιθανές. Φυσική Αγωγή &Αθλητισμός,Φυσική Αγωγή &Αθλητισμός,, 60, 7-27.