«Από την Ακρόπολη στο χαμάμ: Φύλο και εξουσία στο ελληνικό ταξίδι»

Citation:

Mitsi E. «Από την Ακρόπολη στο χαμάμ: Φύλο και εξουσία στο ελληνικό ταξίδι». In: Η συγκριτική γραμματολογία στην Ελλάδα: Σύγχρονες τάσεις. Μεσόγειος-Παν/μιο Κύπρου; 2005. pp. 319-339.