Γλωσσάρι φεμινιστικής θεωρίας

Citation:

Mitsi E. Γλωσσάρι φεμινιστικής θεωρίας. με τη συντακτική ομάδα των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ «Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές» ; 2009.