Επίκουρος Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Εμπειρογνώμονας Ηθικής και Ακεραιότητας της Έρευνας (Ethics Expert) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μέλος Ευρωπαϊκών Εταιρειών Βιοϊατρικής Δεοντολογίας και Γενετικής. Eξωτερικός συνεργάτης στο R-NANO Lab στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και Σύμβουλος Ηθικής του Golden Helix Foundation. Μέλος της επιτροπής δεοντολογίας της ITERA. Έγγαμος με 4 παιδιά.

Assistant Professor (Bioethics), School of Theology, Faculty of Social Theology and the Study of Religion, National and Kapodistrian University of Athens. Individual Ethics Expert (European Commission) in H2020Tutor Professor in Hellenic Open University. Member of the European Societies of Biomedical Ethics and Genetics. Research Associate in the R-Nano Lab, School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens. DPO and Ethics Advisor of Golden Helix Foundation. Member of Ethics Board of ITERA. Married with 4 Children.

Social media
linkedin:           https://www.linkedin.com/in/vasileiosfanaras/
academia:       https://uoa.academia.edu/VasileiosFanaras