The Universality of Xenakis’ Oresteia

Citation:

Vagopoulou E. The Universality of Xenakis’ Oresteia. In: Xenakis proceedings conferences. ; 2005.