Επίκ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής
Ιατρική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Assist. Professor of Child Psychiatry
School of Medicine
National and Kapodistrian
University of Athens