Επιδημίες και κοινωνίες του παρελθόντος / Epidemics and past societies

Η Πρωτοβουλία 1821-2021 διοργάνωσε τετραήμερο διαδικτυακό συνέδριο "Επιδημίες, μια διαχρονική απειλή, μια πρόκληση για το μέλλον" (27-30 Ιανουαρίου 2021). Παρακολουθείστε τις εργασίες της πρώτης ημέρας με θέμα "Επιδημίες και κοινωνίες του παρελθόντος" στον σύνδεσμο
https://www.youtube.com/watch?v=nO3hOtzNmJE&t=2220s