Κινίνο: από τα όρη του Περού σε κάθε ελληνικό σπίτι / Quinine: from the mountains of Peru to every Greek home

Πρόγραμμα Μορφωτικών Εκδηλώσεων «Επιστήμης Κοινωνία», Ε' κύκλος 
Φάρμακο και φαρμάκι: εξερευνώντας τη σχέση φαρμακευτικών ουσιών και ανθρώπου

1η Εκδήλωση - Τρίτη 2 Μαΐου 2023, 7μμ.

Κινίνο: από τα όρη του Περού σε κάθε ελληνικό σπίτι, Κατερίνα Γαρδίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ταξίδι του φαρμάκου από την έρευνα και την ανάπτυξη στον ασθενή, Νατάσσα Πίππα, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://https://www.youtube.com/watch?v=b-tqbBfwmwU=720